9:05 - jednání začalo, s pětiminutovým zpožděním ho zahájil primátor Jaroslav Kubera, přítomno je 29 zastupitelů.

9:10 - zvolena byla návrhová komise, trojice zastupitelů: Kassal, Zunová, Škarda

9:15 - právě začalo projednávání prodeje balíku směn, koupí, výměn majetku města (tato série obsahuje 13 samostatných bodů)

9:30 - V rámci projednávání balíku prodejů majetku města se na pořad jednání dostal také návrh na prodej pozemku, kde je v současné době zahrada teplických junáků. Ti ji využívají na základě nájemní smluvy s městem. Sousední soukromá firma požádala o prodej tohoto pozemku (chtějí koupit zahradu). Má zde být vjezd pro kamiony do této firmy. Neboť po úpravách ve Sládkově ulici, kde byl dříve vjezd, to již není možné pro nákladní vozidla vjíždět. Junákům se to ale nelíbí, proto se ohradili. Na toto téma probíhá diskuze.

9:40 - Stále probíhá diskuze, kdy se zastupitelé baví o tom, jak soukromá firma v současné době zásobuje a proč musí být změna. Část zastupitelů hájí zájmy Junáků.

Jaromír Kohlíček: Je dobré, že je vůle, aby se v tomto bodu jednalo.

Milan Zuna: Nedělejme z toho volební kampaň. Myslím si, že děláme z prdu vědu. Je to přeci jasné z návrhu, NEPRODÁVAT. Tak prosím hlasujme.

Hana Pácaltová: Chtěla bych vědět, jak je vůbec možné jednat o tom, že v lázeňské zóně budou jezdit nějaké kamiony.

Dagmar Waicová (na fotce): Chtěla bych vědět koncepci města, co bude s pozemkem dál. Jaký je plán?

9:56 - Zastupitelé nakonec podpořili návrh rady města, pozemek zatím neprodávat. K tomuto bodu se ještě v Deníku vrátíme.

Diskutujte s námi k tomuto tématu. Pište nám své názory. Viz diskuze níže.

Petici skautů a další informace o "kauze" si můžete přečíst zde.

Jiří Richter, zástupce Junáků (na snímku čtvrtý zleva): Vnímám to jako velmi dobré rozhodnutí města, že nám zahrada zůstala. Využíváme ji ke svým aktivitám. Komentář Jiřího Richtera si můžete poslechnout ZDE.

9:57 BYLA VYHLÁŠENA "kuřácká" PŘESTÁVKA

10:10 - Jednání po přestávce pokračuje dalšími body ohledně prodejů pozemků

10:25 - Zastupitelé schválili příspěvek 70 tisíc korun pro Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice. Peníze byly přiklepnuty v rámci Pravidel pro uvolňování dotací na podporu kultury a neziskových organizací. Dotace je určena na restaurování oltářní stěny berounské kaple. Současný stav je neuspokojivý.

10:27 - V dalším bodu přiklepli zastupitelé 100 000 korun na mimořádnou akci, kterou bude pořádat TOP TEN TEAM v Teplicích. Půjde o zajištění Českého poháru horských kol, zařazeného do kalendáře Světového poháru a vloženého závodu dětí a mládeže.

10:30 - V dalším bodu jednání prošel hladce návrh na převod výtězku z plesu města na charitu. Zastupitelé souhlasili s tím, aby byl poskytnut dar ve výši 200 tisíc korun občanskému sdružení Senior Teplice na jeho činnost. Výtěžek ze vstupného z plesu činil 171 tisíc korun. Byl dorovnán z pokladny města, aby darovaná částka byla kulatá.

O plesu města si můžete přečíst zde (včetně fotogalerie)

*****

Doba přestávky se dá vyplnit různě. Pavel Válek, vedoucí odboru správních činností na magistrátu, si například přečetl o přestávce náš Deník.

Někteří využijí přestávku k vyřízení dalších pracovních povinností:

Náměstek hejtmana Petr Fiala

*****************************************************

10:48 - Jednání pokračuje dalšími body. V současné době se hovoří o městské policii, její činnosti a s tím spojeného dodržování pořádku. Zastupitelé se zlobí na tím, že se občas vyskytuje nepořádek v ulicích, především u popelnic. Tvoří se malé černé skládky. Budeme se tomu věnovat v Deníku příští týden. Diskuzi zaznamenáváme.

Jaromír Kohlíček při diskutování nad pořádkem ve městě vyřkl myšlenku na využívání pracovníků na veřejně prospěšné práce, dále pak na využití mediační probační služby a také by se mohlo: zavést v parku důchodce, kteří by za určité malé peníze hlídali dodržování pořádku. Když jsem byl malý, tak v parku hlídač byl a nikdo si nedovolil nic vyhodit na zem.

Jaroslav Kubera reagoval, že důchodce do parku nebrat. "Museli bychom mu stále platit nemocenskou, protože v parku by ho zbili."

********

11:08 - Při jednání je zastupitelům podávána káva. Podílejí se na tom žáci Hotelové školy Teplice

Členem teplického zastupitelstva a je přítomen na dnešním jednání je také ministr dopravy Aleš Řebíček (na snímku vlevo).

*******

11:12 - VYHLÁŠENA BYLA PĚTIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

11:27 - "Pětiminutová" přestávka skončila, jednání pokračuje bodem 22 (z 26), ohledně podmínek k čerpání dotace z Evropských strukturálních fondů.

Po krátké diskuzi se zastupitelé se shodli v tom, že město si nechá vypracovat Integrovaný plán rozvoje města jako podmínky k čerpání dotace z Evropských strukturálních fondů.

11:40 - V rámci bodu 23 byl schválen návrh rady, aby město zakoupilo letos 2 trolejbusy v 18 metrové délce a 3 trolejbusy ve 12 metrové délce. Jde o schválenou změnu k usnesení zastupitelstva z prosince loňského roku, kdy se o tom jednalo.

Fotografie z průběhu dnešního jednání:

11:50 - Zastupitelé schválili smlouvu o společném postupu při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby okružní křižovatky u nemocnice Teplice. V důvodové zprávě se uvádí, že je vhodné postupovat společně.

"V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a realizaci stavby je vhodné zvolit ze zákona společný postup při zadávání veřejné zakázky, jehož cílem bude výběr jediného zhotovitele stavby. K tomuto účelu je třeba uzavřít uvedenou smlouvu," píše se v usnesení.

11:59 - JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ SKONČILO

Jaroslav Kubera coby primátor všem přítomným popřál pěkné Velikonoce.

12.00 KONČÍ ON - LINE ZPRAVODAJSTVÍ, DĚKUJEME ZA POZORNOST.

Sledujte dále náš web a také tištěnou podobu Deníku, kde se k bodům ze zastupitelstva vrátíme.