Krajská zdravotní porušila zásadu zákazu diskriminace. Podle ÚOHS měla rozdělit předmět veřejné zakázky na části. "V konečném důsledku mohl zadavatel svým jednáním podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Vedení Krajské zdravotní zatím nechce věc příliš komentovat. "V tuto chvíli počkáme na písemné vyhotovení rozhodnutí ÚOHS. Právně to vyhodnotíme a budeme se bránit všemi dostupnými prostředky," řekl předseda představenstva Krajské zdravotní Radek Scherfer.

Krajská zdravotní požadovala od uchazečů dodávku tří přístrojů, digitálního mamografu, CT přístroje a plicního ventilátoru, včetně souvisejících instalačních a servisních služeb.

Zakázku přidělila společnosti Hospimed, spol. s r.o. ÚOHS se dotázal ostatních dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, proč nabídku nepodali. Šest z nich odpovědělo, že neměli ve svém portfoliu všechny tři přístroje, a soutěže o zakázku se proto zúčastnit nemohli.
"V případě, kdy je předmět zakázky vymezen příliš široce a zadavatel požaduje plnění, která spolu vzájemně nesouvisí, a současně je zapovězeno plnění částí zakázky, dopouští se zadavatel vůči dodavatelům diskriminačního postupu," uvedl Rafaj.

Podle něj šlo o dodávku natolik rozdílných lékařských přístrojů, že neexistovaly žádné objektivní důvody, na jejichž základě bylo nutné nakupovat všechny tři lékařské přístroje dohromady. Vzhledem ke specifičnosti přístrojů a jejich rozdílným funkcím zadavateli nic nebránilo v tom, aby rozdělením zakázky na části umožnil účast většímu počtu uchazečů.

"Pro mě je nejdůležitější, že všechny zmiňované přístroje slouží občanům kraje, léčí lidi a poskytují služby v takovém rozsahu, v jakém byly naší společností poptávány," dodal Scherfer.