Za dvanáct měsíců si občané města už zvykli využívat tuto městskou službu, která je zdarma. Podle primátora Teplic Hynka Hanzy tím pomáhají omezit množství odpadu, který by zbytečně skončil na skládce. V RE-USE centru si o tom vedou statistiku. "Celkem tu nějakou věc předalo 395 lidí, 341 lidí si z nabídky vybralo a nějakou věc odebralo. A 36 lidí se přišlo podívat, co by se hodilo, ale odešlo tzv. s prázdnou," zmínil mluvčí města Robin Röhrich. Aktuální nabídku věcí najdete na stránkách města Teplice.