Hlavní motivací pro změny v botanické zahradě a zároveň i zadání pro nového ředitele bylo kvalitně vybudované sbírky a zázemí náležitě nabídnout veřejnosti, Tepličanům i turistům,“ říká nový ředitel Petr Šíla.

Přicházíte do – pro vás – úplně nového prostředí…
Pro mě je prostředí botanické zahrady nové, ale chod městských příspěvkových organizací dobře znám a zároveň mám za sebou vedení celé řady k veřejnosti směřovaných projektů, takže myslím, že můžu být na tomto místě užitečný.

Co jste před tím dělal?

Do botanické zahrady přicházím z pozice ředitele městské organizace v Oseku, kde jsem se staral o podmínky aktivního života občanů, o možnosti jejich sportovního a kulturního vyžití a také o podporu turistického ruchu. Postupem času se mi podařilo z uskupení se třemi pracovníky, které bylo zcela závislé na financování městem, vybudovat organizaci, která čítala až 40 zaměstnanců a brigádníků a na podstatnou část provozu si byla schopná vydělat svou vlastní činností. Čtenáři určitě budou znát osecké 3D bludiště, možná zaregistrovali naše úspěchy s modernizací a provozem autokempu, který opakovaně získával ocenění a první místa v různých soutěžích.

Máte ještě jiné aktivity?

Kromě dřívějšího působení v Oseku jsem již několik let také předsedou Trautzlovy umělecké společnosti, se kterou pečujeme o rozvoj kulturního života v regionu. Pořádáme koncerty a další kulturní akce, vydáváme hudbu, překládáme knihy. V listopadu jsme završili jeden z našich dosud největších projektů, kterým byl hudební doprovod České národní pouti do Říma v rámci oslav výročí 30 let od kanonizace svaté Anežky a sametové revoluce.

Berete nové působiště v botanické zahradě jako výzvu?
Botanická zahrada má velký potenciál dlouhodobě přispívat ke kvalitě života ve městě i k rozvoji turismu. Kvalitou jsme mezi botanickými zahradami někde na 2. a 3. místě v republice. Toho je možné velmi dobře využít. Na druhou stranu by bylo špatně udělat ze zahrady masovou atrakci a tím omezovat její odborné poslání a potenciál. Tohle je velký oříšek a ten je pro mě rozhodně nemalou výzvou.

Jaké máte vize? Co chcete ve fungování zahrady změnit?
Základním pilířem je zachování a inovace odborného poslání zahrady. Za stejně důležitý ale považuji nabídnutí kvalitní náplně a dobrého zázemí k trávení volného času. Rád bych v praktické rovině zvýšil osvětový a didaktický efekt v oblasti botaniky, ale zároveň výrazněji zařadil zahradu mezi odpočinkové a rekreační zóny ve městě.

Na jaké úrovni bude probíhat spolupráce s předešlým ředitelem, který byl vyloženě botanik?
Pana Haagera si velmi vážím. Miluje rostliny, vybudoval celou zahradu a k ní tým pracovitých a kompetentních pracovníků. Jsem rád, že v zahradě zůstává. Má na starost odbornou část organizace jako botanik, v tomto směru je tedy zachována naprostá kontinuita. Zároveň v něm mám ale také skvělého glosátora a oponenta všech důležitých kroků, což je nesmírně cenné.

Seznámil jste se s botanickým areálem ještě před výběrovým řízením?
Pochopitelně. Zahradu jsem několikrát navštívil přímo s cílem dopodrobna areál poznat z pozice návštěvníka. Využil jsem ale také ochoty a sdílnosti několika zaměstnanců a měl možnost nahlédnout do odborných kontextů i zákulisí celého areálu. V rámci přípravy podkladů do konkurzu jsem také neváhal navštívit další botanické zahrady, pro inspiraci a širší rozhled v oboru. 

Budete se inspirovat v některých podobných areálech?
Určitě. Aktuálně se chystám do liberecké zahrady. Poté se na začátku února uvidím s kolegy řediteli na valné hromadě Unie botanických zahrad v Brně. Začínám si také plánovat cestu do sousedního Německa. Domnívám se, že je důležité srovnat zahraniční a český přístup k prezentaci a postavení botanických zahrad.

Zachováte v zahradě pořádání svatebních obřadů?
Ano, dokonce bych rád svatebčanům v horizontu příštího roku nabídl lepší zázemí pro svatební obřady. Myslím, že jsme jedno z nejlepších míst pro pořádání letních svateb v Teplicích. 

Jak a čím budete chtít přitáhnout více návštěvníků?
Momentálně analyzuji veškeré zaběhlé procesy a postupy v celé zahradě. Až se v tomto budu do detailu orientovat, zpracuji v souladu s vizí marketingovou strategii. Mohu prozradit, že bych se rád zaměřil na spolupráci se školami. Rád bych vybudoval zázemí pro venkovní a projektovou výuku. Smyslem toho je nejen výchova budoucích pravidelných návštěvníků, ale reklama v rámci všech školských zařízení. Kromě toho budeme využívat moderní technologie, nyní intenzivně využíváme prezentaci na Facebooku. Prostě se zaměříme na všechny marketingové nástroje tak, abychom zachovali odpočinkový ráz zahrady a dostali ji do povědomí obyvatel a návštěvníků města. 

Dříve jste působil v Oseku, proč jste odešel, nebo co se stalo?
Působil jsem v Oseku čtyři roky. Po posledních volbách do obecních zastupitelstev se téměř kompletně změnila městská reprezentace. Je smutným faktem, že se občas k moci dostanou lidé, kteří nejsou úplně kompetentní nebo kteří dokonce upřednostní svoje vlastní zájmy před službou veřejnosti. Úspěšný FrýTajm Osek jim byl trnem v oku dlouhodobě. Jednak kvůli tomu, že ho považovali za úspěch svých politických konkurentů, a jednak nejspíš ze závisti. Od samého začátku svého působení mi začali práci znepříjemňovat a nakonec i systematicky znemožňovat. Nakonec mě odvolali a nyní se kdysi úspěšně fungující organizace rozpadá. Stejně jako se nyní už rozpadá i koalice těchto podivných politických existencí, po nichž bude velmi těžké tuto spoušť napravovat. 

Co to znamenalo pro vás?
Já jsem rád, že se mi tato situace stala impulzem k dalšímu osobnímu rozvoji a růstu, a to, že se nabídlo i konkrétní místo, kde můžu své dosavadní zkušenosti zúročit a být užitečný, považuji za skvělou souhru okolností. 

Jaké jsou vaše koníčky?
Kromě působení v Trautzlově umělecké společnosti je mým koníčkem také cestování. Rád poznávám nová místa a objevuji nové trendy a přístupy v komunikaci, marketingu a úloze měst pro aktivní a spokojený život jeho obyvatel. Když jsem v Teplicích, rád zajdu s přáteli na pivo nebo dobré víno.

PETR ŠÍLA
• Petr Šíla je členem ODS Teplice. V teplickém zastupitelstvu nahradí náhle zesnulého bývalého dlouholetého primátora Jaroslava Kuberu
• Vedl příspěvkovou organizaci FrýTajm pro město Osek. Na starosti měl sportoviště a další zařízení ve městě. Nově je ředitelem teplické botanické zahrady
• Je předsedou Trautzlovy umělecké společnosti