Jestli žák udělá přijímačky? Pokud ne, tak zda zkusí odvolání nebo půjde na jinou školu, kde uspěl. Odpovědí může být mnoho. Střední školy budou vědět více až po přijímacích zkouškách. Ty ze zákona začínají od 22. dubna a každá škola si zvolí dva termíny, které se jí hodí. Teprve po tomto datu mohou školy rozesílat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. To se týká i škol, které přijímací zkoušky nedělají.

Takovým případem je například Střední škola stavební Teplice. Ředitel školy Ota Samsony prozradil, že celkem škola obdržela 576 přihlášek. Ovšem někteří žáci si dali přihlášku třeba na více oborů, zájemců o studium na SŠ stavební Teplice je tak 332 a 65 na nástavbové studium. Ředitel předpokládá, že se podaří jednotlivé obory naplnit. Škola má opravdu pestrou nabídku, ovšem největší zájem je prý o obor automechanik či ekonomika.

Obchodní akademie v Teplicích bude letos přijímat do 1. ročníku 90 studentů. Přihlášek ke studiu došlo 164. Ředitel školy Josef Klusáček vysvětlil, že jasno bude až po přijímačkách. Pak se uvidí, kolik žáků uspěje a kolik jich přinese zápisový lístek. Od toho se bude odvíjet další postup, tedy to, jestli škola vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení. Jak vůbec bude nový systém přijímacího řízení s různými zkrácenými lhůtami probíhat nikdo netuší. Vše ukáže až praxe.

Teplické gymnázium chce letos přijímat do 1. ročníků osmiletého gymnázia 58 žáků a 108 do čtyřletého studia. Jako každý rok je počet přihlášených vyšší, než kapacita. Zájem o studium projevilo 73 žáků 5. tříd ZŠ a 140 uchazečů o čtyřleté studium. 92 deváŤáků splnilo podmínky pro přijetí a nemusejí dělat přijímačky. Zápisový lístek se odevzdává až po doručení rozhodnutí ředitele.