Zda k tomu bude moci přistoupit, má rozhodnout obecní referendum konané s volbami do Evropského parlamentu 23. a 24. května. „V místním referendu rozhodují tzv. oprávněné osoby, což jsou osoby, které mají právo volit do zastupitelstva obce, formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce. Otázka v místním referendu se tedy může týkat výhradně záležitostí, které jsou jinak v rozhodovací pravomoci zastupitelstva nebo rady obce a musí být položena tak, aby na ní bylo možno odpovědět „ano" nebo „ne". Aby byly výsledky místního referenda platné, je potřeba, aby se referenda zúčastnilo alespoň 35% oprávněných osob. Nadpoloviční většina zúčastněných musí být pro," řekla starostka Hrobčic Jana Syslová.(kos)