Hejtmanka Jana Vaňhová rozhodnutí odůvodňuje vyjádřením Evropské komise, jenž navrhla jen dva možné způsoby řešení, jež by byly v souladu s pravidly veřejné podpory. „A to hradit poplatky ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na zřizovatele, anebo tyto poplatky neproplácet vůbec.“ Válka o regulační poplatky tím zatím skončila. Alespoň tedy ve zdravotnických zařízeních kraje. Krajské zastupitelstvo totiž rozhodlo, že 66 milionů korun už stačí. (tp)