V uvedené lokalitě se nachází kanalizace s hloubkou stoky od 3,5 až po 6,5 metrů pod terénem. Trasa stoky vede v nezastaveném terénu soukromého vlastníka, který se chystá dané území zasíťovat a využít k výstavbě rodinného domu.

Mapa oprav v ulici Trnovanská.Mapa oprav v ulici Trnovanská.Zdroj: SVSKanalizace navíc nevyhovuje z pohledu legislativních požadavků na odlehčovací komory a v současné době opakovaně dochází k záplavě území. Kamerové prohlídky objevily závažná porušení celistvosti kanalizace i šachet. Terén je často podmáčený, vlivem navážek částečně nestabilní a již není prostor pro rozšiřování další kanalizace, která by bezpečně odváděla velké přítoky ze sběrného území podél Bystřice.

Osvětová kampaň Bádání o vodě úspěšně pokračuje.
Osvětová kampaň Bádání o vodě úspěšně pokračuje, vzdělává školáky v regionu

Proto SVS, která je investorem stavby, rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 205 metrů. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a kanalizačních stok napojených do rekonstruovaného úseku kanalizace. V celé délce rekonstrukce kanalizační stoky se předpokládá provádění otevřeným výkopem v samostatném paženém výkopu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. dubna 2022. Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 milionů korun bez DPH. Informace o důležitých uzavírkách naleznete na webu ZDE.