Pro některé řidiče je tato opravovaná lokalita města pastí. Přestože se jedná o krajskou silnici, zajímal se zástupce primátora v Teplicích o to, jak to dál bude v této rozkopané frekventované ulici.

"Na základě mé dnešní komunikace se zhotovitelem stavby (MI ROADS, a. s.) a příslušným krajským úřadem je potřeba aktualizovat informace týkající se změn etapizace prováděných prací na základě úpravy harmonogramu na straně zhotovitele a s tím souvisejících dopravních omezení," sdělil Hanza. 

Do 10. října:
Ulice Okružní, včetně okružní křižovatky, bude v této fázi prací plně průjezdná. Dále budou průjezdné ulice Riegrova a Nákladní ve směru od okružní křižovatky směrem k čerpací stanici Shell (k Hypermarketu Albert, Lidl). V opačném směru bude uzavřeno a vedeno po objízdné trase.

Od 10. do 26. řijna:
V ulicích Nákladní a Riegrova dojde k otočení směru jízdy. Nově budou tyto ulice průjezdné ve směru od čerpací stanice Shell (Hypermarket Albert, Lidl) k Masarykově třídě. Práce budou probíhat také na okružní křižovatce, která bude z části uzavřená. Průjezd přes okružní křižovatku bude možný pouze ve směru z ulice Nákladní na Masarykovu třídu.

Od 27. října až do 30. listopadu:
Dokončovací práce spojené s vyznačením vodorovného dopravního značení budou probíhat už za provozu a dle klimatických podmínek.