Důvodem byl i fakt, že Šrouby Krupka hledaly obráběče kovů, kterých je nedostatek. V červnu nastoupilo na tříměsíční rekvalifikační kurz 6 účastníků. Podle informací od Tomáše Raichla z teplického úřadu práce však tento kurz dokončili pouze čtyři uchazeči o zaměstnání.
Jeden uchazeč skončil rekvalifikaci z důvodu, že si v průběhu kurzu našel zaměstnání. Tento rekvalifikační kurz je finančně velmi náročný, náklady na jednoho účastníka překročily 30 tisíc korun. V případě ukončení kurzu bez vážného důvodu, jakým je třeba návrat do zaměstnání, bude úřad práce vymáhat na účastníkovi nákladovou částku. Účastník, který rekvalifikaci nedokončil, protože si našel zaměstnání, tak nic samozřejmě platit nemusí. Horší to však bude v případě druhé účastnice, která prostě a jednoduše přestala na kurz chodit bez udání nějakého vážného důvodu. Na ženě tak bude teplický úřad práce vymáhat náklady spojené s kurzem.
Úspěšně kurz dokončili 4 rekvalifikanti. Dva z nich jsou již od 10. září zaměstnáni právě ve firmě Šrouby Krupka. Zbylí dva uchazeči jsou stále v evidenciÚřadu práce v Teplicích. Vzhledem k tomu, že po obráběčích kovů je na trhu práce velká poptávka, by brzy také měli najít zaměstnání.