Podle zástupců majitele objektu, kterým je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), přípravu rekonstrukce objektu ztěžuje velikost budovy a také to, že je pod památkovou ochranou. Jasná není ani doba trvání revitalizace, která bude probíhat za provozu nádraží.

NOVÁ SLUŽEBNA PRO STRÁŽNÍKY

„Jak dlouho bude rekonstrukce nádraží trvat, není možné určit, protože ještě nemáme přesný rozsah opravných prací,“ uvádí mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Už ale existuje hrubý odhad nákladů, který činí přes 240 milionů korun.

Opravovat se bude fasáda, střecha, vnitřní rozvody, interiér a provozní i komerční prostory. „Momentálně probíhá stavebně technický průzkum, který má zjistit, zda bude například nutné zvýšit nosnost stropů a podobně. I na základě výsledků tohoto průzkumu se pak zpřesní rozsah stavebních prací,“ dodává Šubová.

Určitou změnu uvnitř nádražní budovy ale lidé zaznamenají už v nejbližších dnech. Svoji okrskovou služebnu zde pro strážníky otevře město Teplice. „Budeme zde v pronájmu. Strážníci z daného okrsku tu získají zázemí. Bude zde schránka důvěry pro občany. Fyzicky zde budou strážníci k dispozici vždy ve čtvrtek odpoledne,“ říká ředitel městské policie v Teplicích Michal Chrdle.

Zázemí by tu mohl mít i finanční úřad, který by se sem přesunul z Dlouhé ulice. „Jednání s Finanční správou ČR o umístění jejich úřadu do zrekonstruovaných prostor teplického nádraží ještě nejsou uzavřena. Případný zábor prostor v budově právě pro tento subjekt ovlivní rozsah rekonstrukce celého nádražního objektu,“ konkretizuje Šubová.

Podle teplického primátora Jaroslava Kubery se o vzhledu nádraží diskutuje už hodně dlouho. Není to budova města, takže to radnice nemůže příliš ovlivnit.

„Ale něco se s tím musí dělat. I kvůli reprezentaci Teplic. Vítám proto každou vizi na opravu budovy nádraží. Nádražní budova není města, ale každý ji vnímá jako jeho součást. Je to první vizitka, kterou uvidí návštěvníci přijíždějící k nám vlakem, takže by to mělo být důstojné,“ komentuje Kubera.

NEJDŘÍVE ZA TŘI ROKY

Rozsahem stavby i částkou se plánovaná oprava výpravní budovy řadí mezi největší akce po pražském, pardubickém a plzeňském nádraží. Do nádraží jako celku se ve větší míře neinvestovalo už řadu let. Předtím jen tehdejší kolejové nástupiště nahradily perony a menších úprav se dočkala vnitřní část vstupní haly. Tepličané ale nádraží vnímají jako místní památku, jejíž vzhled se léta nemění.

Budova je dílem architekta Josefa Turby, který se podílel také na plánech starého teplického divadla. Současný vzhled je výsledkem přestavby z roku 1871. Od té doby se ale zvenčí na budovu prakticky nesáhlo.

České dráhy převedly teplické nádraží před dvěma roky do majetku SŽDC. Nový vlastník ho poté zařadil na seznam plánovaných oprav. Podle aktuálních informací se tak ale stane nejdříve za tři roky. Do revitalizace budou mluvit i památkáři, pod jejichž ochranu secesní dominanta Teplic patří.

Peníze ale už letos tečou do jiných nádraží v regionu. Podle mluvčí Šubové se na Teplicku dokončila drobná oprava výpravní budovy v Bílině, probíhá oprava obvodového pláště nádražní budovy v Mostě a oprava střechy a peronního přístřešku v Chomutově.