Namísto za plné jízdné, jezdí za „polovinu“. Objevuje se i další nešvar. Lidé si vzájemně půjčují časové jízdenky a využívají situace, když se s nástupem do vozidla ve špičkách spěchá.

Cestovat v MHD bez platného dokladu se nevyplatí. Přistiženému cestujícímu pak hrozí pokuta. I když to ještě hodně lidí nezaznamenalo, tak jsou ve vozidlech namátkové kontroly.

Kontroloři nejsou zaměstnanci teplické dopravní společnosti. Dopravce si na tuto činnost najal soukromou firmu, která se těmito kontrolami zabývá profesionálně po celé České republice.

Za první tři měsíce letošního roku přistihli revizoři při svých kontrolách ve vozidlech na čtyřicet cestujících, kteří neměli u sebe správný doklad o zaplacení a nebo neměli vůbec jízdenku.