Všechny rezervace učiněné v rezervačním systému do 31. 3. byly zrušeny. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Vedení města žádá občany, aby úřad ve stanovených úředních hodinách navštěvovali pouze v nezbytných případech a ke komunikaci využívali jiných způsobů, hlavně elektronickou poštu a telefon.

Kontakty na všechny pracovníky jsou zveřejněny v telefonním seznamu. Do budov úřadu bude umožněn vstup veřejnosti pouze se zakrytým nosem a ústy.