Ukončení platnosti starých průkazů vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Od ledna příštího roku přestanou platit řidičské průkazy vydané od července 1964 do konce roku 1993. Lidé by měli proto chodit měnit tyto řidičské průkazy už nyní, v průběhu roku. Pomohou tak k plynulejšímu odbavování a také předejdou kolapsu v závěru roku.
Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných obrovským náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů. „Chtěl bych proto apelovat na ty držitele řidičských průkazů, kterým k 31. prosinci letos skončí platnost, aby přišli na úřad včas. A to už v průběhu roku. Na druhou stranu, ti, kteří mají řidičské průkazy vydané v roce 1994 a později, aby s výměnou posečkali na další roky. Nebudou tak blokovat místa ve frontách,“ říká Pavel Válek, vedoucí odboru správních činností teplického magistrátu.
Řidiči, kteří mají průkazy z let 1994 až 2000, si je musejí vyměnit do konce roku 2010. Platnost průkazů vydaných od roku 2001 do konce dubna 2004 je omezena koncem roku 2013. Čeští řidiči v současnosti vlastní sedm typů řidičských průkazů. V budoucnu si však budou moct ponechat jenom ty, které získali po 1. květnu 2004. Výměna průkazů je zdarma.