Záměrem investora je postavit u dálnice truck centrum, kde budou moci parkovat i nákladní auta převážející nebezpečné zboží. „Jsme na začátku celého procesu, proto nelze teď odhadnout, kdy bude záměr realizován," řekl Pavel Bořík, jednatel plzeňské společnost Area group, která zastupuje investora. Záměr musí projít ještě územním a stavebním řízením.

Zázemí chybí

Na dálnici D8 takové zázemí pro kamiony chybí. Řidiči parkují většinou na čerpacích stanicí nebo podél silnice. Parkovací a odstavné plochy u Petrovic mají být podle projektu oploceny, hlídány a pod kamerovým systémem, což odpovídá požadavkům na parkování vozidel, která převážejí nebezpečné náklady. Kamerový systém může být napojen na kamerový systém na D8 a německé A17.

Obavy z hluku

Areál o rozloze 159 156 metrů čtverečních má být umístěn asi 700 metrů od obytných domů. Připomínky ke stavbě mají zástupci CHKO Labské pískovce či Sdružení pro záchranu prostředí, obávají se především hluku a vlivu na krajinný ráz. Kvůli zásahu do ptačí oblasti požaduje krajský úřad návrh na kompenzační opatření.

Předpokládaná intenzita dopravy je 315 nákladních aut za den v truck centru a 72 kamionů a 150 osobních aut v logistickém centru. Součástí budovy čerpací stanice má být prostor pro konzumaci jídel, sociální zázemí a technická část s prádelnou, sprchovými boxy a skladem pomůcek. Pro odpočinek řidičů je místo pro zhruba 150 nákladních automobilů s návěsem. Navazující logistické centrum tvoří čtyři skladovací haly. Záměr je v souladu s územním plánem nedalekých Petrovic. Práci v areálu by mohlo najít zhruba 150 lidí. (čtk)