Technici tam budou prověřovat požárně bezpečnostní zařízení v rámci pravidelného přezkoušení technologie.

„To musí být prováděno jednou ročně, a to je možné pouze při úplné uzávěře obou tunelů najednou. Technici budou prověřovat veškeré technologie v návaznosti na požárně bezpečnostní zařízení,“ řekl vedoucí Střediska správy a údržby dálnice D8 Petr Zajíc.

Řidiči budou muset volit objízdné trasy a dopravu na dálnici bude řídit dálniční policie.

Objízdná trasa pro směr z Prahy do Německa povede z Knínic po silnici I/13 a II/248 a dále na Petrovice a zpět na dálnici.

OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdná trasa.