"Nakupujeme potřebným potraviny, zajišťujeme pro ně léky, jsem pro ně na telefonu v případě, že si chtějí popovídat. A nyní navíc rozjíždíme pravidelnou konferenci ke sjednocování dobrovolnictví v Ústeckém kraji jako součást aktivit Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci pro Ústecký kraj,“ říká jeden ze zakládajících členů dobrovolnického sdružení v Teplicích. I o tom je následující rozhovor.

Robert Zauer 

Žije v Teplicích, 40 let.
Je spoluzakladatelem neziskového spolku SPOLU proti samotě, který má řadu dalších podskupin dle zaměření. „Dobrovolnický spolek jsme založili s posláním vrátit přirozenou lidskou pospolitost tam, kde se vytratila a rozvíjet ji. Zkrátka chceme podporovat pozitivní přátelské, sousedské a rodinné vztahy,“ říká. V profesním životě je fotografem, čemuž se věnuje už od svých dětských let. Specializuje se na rodinné a svatební fotoreportáže.

Po jarní pomoci v této těžké koronavirové době jste se rozhodli i nyní na podzim aktivně zapojit. V čem pomoc spočívá?
V rámci teplického okresu máme pořád aktivní náš program SPOLU na nákup, ve kterém naši dobrovolníci potřebným nakupují potraviny, zajišťují léky, venčí psy a jsou pro ně k dispozici i jako asistence při vyřizování formalit na úřadech. Od jara stále rozvíjíme i náš program SPOLU telefonujeme, v němž si naši dobrovolníci dlouhodobě po telefonu povídají s lidmi v psychické tísni a jsou jim oporou. Dnešní doba totiž na mnohé působí velice skličujícím způsobem a zvlášť osamocení lidé jsou často zmatení a vyděšení. Program SPOLU telefonujeme je odborně řízený naší koučkou Petrou Cmíralovou Dolejšovou.

Vyžaduje takováto práce nějaký speciální přístup? Může se zapojit každý?
Dobrovolníci jsou vždy odborně vyškolení a dostávají příspěvek na hovorné. Mají také k dispozici psychologa pro individuální supervize. K telefonování se dostávají až v době, kdy je klient „ošetřen“ kmenovými odbornými dobrovolníky a připraven na rozhovory s „kamarády na telefonu“. Nedostávají se tak do situací vyžadujících krizovou intervenci. Má-li někdo o tento program zájem, může nám napsat na adresu info@spoluprotisamote.cz. Oba výše zmíněné programy provozujeme za finanční podpory Statutárního města Teplice a SPOLU telefonujeme navíc i za významné podpory v rámci grantové výzvy T-Mobile Pomáháme 2020. Moc našim podporovatelům za to děkujeme.

Stíháte ještě v rámci pomoci v této době nějaké další aktivity?
Ještě jsme zapojení do intenzivní spolupráce v rámci Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci pro Ústecký kraj. Zde se podílíme na online školení dobrovolníků a jejich koordinátorů tak, aby vše mohlo probíhat pokud možno bezkontaktně. Metodiku této práce jsme vytvořili už během první vlny koronaviru a nyní s radostí předáváme své zkušenosti dál. Zahájili jsme pravidelnou veřejnou diskusi na aktuální témata dobrovolnictví v Ústeckém kraji na adrese: https://meet.google.com/tav-jtyg-ret

To zní zajímavě, co si od toho slibujete a co vás k tomu vedlo?
Tato konference bude sloužit ke sjednocení komunikace mezi dobrovolnickými organizacemi, místními samosprávami, dobrovolníky a těmi, kdo dobrovolníky aktuálně potřebují. Vede nás k tomu současná situace, kdy se ve velkém množí poptávky po dobrovolnících a nejrůznější nabídky dobrovolnických sil a vzniká tak slušný informační chaos. Ten chceme pravidelnými online setkáními zmírnit a umožnit efektivnější spolupráci v oblasti dobrovolnictví v našem kraji.

Máte to už nějak odzkoušené?
Videokonference máme odzkoušené v rámci Národní asociace dobrovolnictví a spolupráce s Regionálním dobrovolnickým centrem pro Ústecký kraj. Je to efektivní řešení pro současnou situaci.

Zatím jste působili víceméně v okrese Teplice, znamená toto nějakou expanzi do celého kraje?
Neznamená to ani tak expanzi, jako spíš prohlubování spolupráce s ostatními dobrovolnickými centry z Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že jsme v kraji „služebně“ nejmladší dobrovolnické centrum, zatím jsme se od svých zkušenějších kolegů převážně učili. Teď nastal čas, kdy už můžeme i my předávat svoje zkušenosti a pomáhat k dosahování společných cílů předevšímv oblasti profesionalizace dobrovolnictví.

Očekáváte v tomto směru nějakou podporu od měst, obcí nebo kraje?
Očekáváme především jejich součinnost a intenzivní komunikaci, abychom byli schopní všechny dobrovolníky, které získáme, efektivně nasměrovat tam, kde jsou nejvíc potřeba.

Můžete, Roberte, přiblížit v čem spočívala vaše pomoc na jaře?
Na jaře jsme na Teplicku hlavně pomáhali seniorům s nákupy potravin, léků, venčením psů a distribucí roušek od dobrovolných výrobců. Zároveň jsme téměř současně začali i s telefonováním s lidmi v psychické tísni, protože lidé, kteří si volali o nákupy, roušky apod., byli často vystrašení a ve špatném psychickém stavu. Uskutečněných pomocí bylo opravdu velké množství a dalo nám to spoustu skvělých zkušeností.

Už jste říkal, že v podobných aktivitách hodláte pokračovat i nyní, při druhé vlně. Ozývají se vám nějací zájemci? Případně, kam se mohou obrátit?
Zájemci se ozývají zatím jen občas, čeká nás totiž další vlna roznosu letáků do schránek na Teplicku. Je to podobné, jako na jaře na začátku nouzového stavu, takový klid před bouří. Lidé, kteří potřebují nákup potravin, léků apod. a nemají nikoho, kdo by jim to zajistil, mohou volat na naši telefonickou linku SPOLU na nákup: 733 298 833. Ti, kdo jsou osamělí a nemají si s kým popovídat, mohou zavolat na telefonickou linku SPOLU telefonujeme: 607 068 099. A ti, kdo chtějí pomáhat jako dobrovolníci ve výše zmíněných programech, mohou napsat na: info@spoluprotisamote.cz Lidi, kteří by se chtěli stát dobrovolníky v nemocnicích, domovech důchodců apod. pak odkážu na online přihlašovací formulář „Staň se dobrovolníkem“ na webové adrese www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz

Jak vy osobně vnímáte současnou dobu? Byl přímo ve vašem okolí někdo už těžce nemocný v důsledku virového onemocnění?
Není to moc vlídné období. Semknutí lidí z jara už mi přijde takové rozvolněné. Je to ale pochopitelné, protože vládní opatření nedovolují lidem nepracovat a věnovat se dobročinnosti. K tomu všemu se už přidává psychická a leckdy i fyzická únava z podzimu a té vší nejistoty kolem nás. Abych ale nebyl jen negativní, pro náš spolek je letošní rok ohromnou výzvou a dává nám jednu příležitost za druhou, jak dokázat sílu dobrovolnictví a potřebu rozvoje pospolitosti. S pokorou přijímáme všechno, co k nám postupně přichází a svých úkolů se snažíme zhostit, jak nejlépe dovedeme. Máme štěstí na skvělé lidi, kteří se k nám hlásí ať už jako dobrovolníci, tak jako odborní spolupracovníci. Je úžasné sledovat, jak se naplňuje můj sen o dobrovolnickém centru v Teplicích. Od té doby, co jsem pojmenoval svůj záměr vybudovat něco takového, mi do cesty přicházejí ti praví lidé. Ta nejdůležitější ze všech je má kolegyně Michaela Chytrá Janečková, která je hlavní koordinátorkou dobrovolníků a pořádnou oporou celého spolku. A pokud jde o nemocné v mém okolí, v rodině na Moravě už máme jednu „úspěšnou absolventku covidového školení“. Naštěstí s dobrým koncem.

V létě jste dělali pikniky. Jak tu dobu vnímáte v kontrastu s opatřeními, která nyní platí?
Bylo to v tom letošním roce asi nejhezčí období, i když ani v té době jsme se nevyhnuli škarohlídům, kteří nám říkali, že jdeme koronaviru naproti. Naštěstí ale neměli pravdu, všichni jsme to zvládli ve zdraví a dokonce se nám podařilo na piknicích vracet do reálného života i naše klienty z telefonické linky SPOLU telefonujeme. Když nám třeba naše seniorská klientka Olinka řekla, že s námi během pandemie omládla o 20 let, málem jsem roztál blahem.

Budete v piknikových akcích pokračovat na jaře?
Samozřejmě a moc se těšíme. Už letos jsme zvládli celou piknikovou sezónu od května do září bez problémů. Příští rok se to určitě zase povede.

Úspěšně za sebou máte i startovací ročník pokusu o rekord v počtu pikniků napříč celou republikou. Hodláte i v tomto pokračovat?
Ano, a už je i závazný termín. Naši akci „Česko jde SPOLU na piknik“ v příštím roce zopakujeme v neděli 1. srpna. Opět vyzveme lidi z celé České republiky, aby ve svém okolí uspořádali třeba jen rodinný piknik a připojili se k našemu pokusu o rekord v počtu pikniků v jeden den na území ČR. Celorepublikový piknik budeme pořádat každý rok v nejbližší neděli Mezinárodního dne přátelství, který připadá na 30. července jako jeho oslavu a podporu pospolitosti ve společnosti.

Jste profesionální fotograf, ovlivnila tato koronavirová doba vaši práci? Ruší lidé zakázky?
Na jaře jsem měl kvůli vládním opatřením zakázanou činnost. Situace se dost podepsala na výrazném snížení počtu svatebních zakázek a i těch rodinných docela ubylo. Vzhledem k tomu, že jsem se letos chtěl věnovat víc dobrovolnictví, to ale nevidím zas tak zle, protože nižší počet fotografických zakázek mi to dobře umožnil. Staré známé rčení říká, že všechno zlé je pro něco dobré a letošek je toho absolutním důkazem. Sám se snažím si vždy vzít i z těch nejhorších situací jen to nejlepší. Z tohoto pohledu letošní události významně pomohly našemu dobrovolnickému centru a to je přeci skvělé. I když bych si samozřejmě přál, aby takové události nikdy nenastaly.