Ani přes masivní propagační kampaň v celé České republice se nepodařilo sehnat potřebný počet uchazečů z romské komunity, kteří by splňovali zákonem dané podmínky pro vykonávání povolání strážníka a kteří by měli zájem absolvovat pětiměsíční speciální rekvalifikaci. Minimální počet uchazečů byl přitom pouhých 10 z celé České republiky.
Oldřich Skarka, otec myšlenky tohoto projektu nakonec musel uznat, že v České republice zatím nejsou vhodné podmínky pro to, aby bylo reálné cestou tohoto „vyrovnávacího postupu“ integrovat do řad strážníků obecní a městské policie větší počet erudovaných příslušníků romské minority, což bylo cílem celého projektu.
„Pan Skarka navštívil romské poradce v celé České republice a vyzval občanská sdružení s tím, že by chtěl sehnat lidi ke strážníkům. Bohužel, nevyšlo to. Situace v romských komunitách je velmi špatná. I když se najdou dva nebo tři uchazeči, často nesplňují podmínky. Kupodivu já jsem sehnal tři uchazeče z Bíliny,“ vysvětluje Štefan Tomáš, bílinský romský poradce.
Projekt skončil a osud tří zájemců, které Štefan Tomáš našel, byl ohrožen. „Ozvala se mi však Městská policie v Mostě s tím, že mají v plánu vybrat strážníky z řad Romů. Byl tam velký zájem, většinou dokonce u romských děvčat, které skončily buď střední školu nebo s maturitou. I já jsem se zapojil v tom, že jsem doporučil tři zájemce z Bíliny,“ neskrývá potěšení Tomáš. V průběhu tohoto týdne by mělo být jasné, zda tři bílinští uchazeči splnili podmínky, uspěli ve všech testech a stanou se mosteckými strážníky. Štefan Tomáš vidí velké pozitivum také v tom, že mostecká městská policie dá šanci i zájemcům, kteří podmínky nesplní. Pokud se prokážou schopnými, budou mít možnost pracovat jako asistenti městské policie. „Oni se bojí, ti naši mladí romští uchazeči, testů a také toho, že musejí mít kondici na určité běhy, cviky. Mají obavy, že to nezvládnou.“
Strážníci romského původu jsou již členy několika městských policií v okrese, například teplického či bílinského. Dubská městská policie se o programu Oldřicha Skarky dozvěděla až v době, kdy již měla plný stav. Tomáš Pykal, ředitel dubských městských strážníků vidí příčinu neúspěchů Romů v programu jasně.
„Problém je hlavně čistý trestní rejstřík. Do programu jsme se chtěli zapojit,“ říká s tím, že v současnosti jsou pro všechny uchazeče podmínky stejné. Musejí úspěšně projít výběrovým řízením, ať jsou Romové či Ne – Romové.