Proč se to nelíbí radě města?
Stanovení průzkumného území je ve střetu s veřejnými zájmy, konkrétně se zahraničními závazky státu, ochranou kulturního dědictví a státní politikou životního prostředí, přičemž tyto veřejné zájmy podle našeho názoru převyšují zájem na průzkumu. Upozorňujeme na závazky České republiky vyplývající z památkové ochrany Hornické krajiny Krupka, která byla jako součást Hornického regionu Krušnohoří/Ezgebirge zapsána 6. července 2019 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zápisu předcházelo více než 20 -leté úsilí odborníků a institucí jak v České republice, tak Sasku. Součástí krupské hornické krajiny je místní městská památková zóna, ale také nejvýznamnější krupské historické hornické revíry, které se vyskytují v horském lesním terénu nad Krupkou směrem ke státní hranici s Německem.

Rostislav Kadlec je místostarostou Krupky. Je jeden z těch, kdo jako člen rady města odmítá záměr státu prozkoumat možnosti budoucí těžby lithia na území města.

Nakolik může takový průzkum ohrozit zdejší krajinný ráz?
To záleží na tom, co bude společnosti Diamo ze strany Ministerstva životního prostředí a dalších orgánů dovoleno. My doufáme, že bude dovoleno minimum, či že stát od svého záměru upustí. V případě použití těžké techniky dojde k nenávratným a nenahraditelným škodám. Krajinný ráz je jedním z atributů, proč byla našeho hornická krajina zapsána na světový seznam UNESCO. Chce náš stát riskovat vyškrtnutí památky z tohoto prestižního seznamu a s tím spojenou mezinárodní ostudu? Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.

Má jít pouze o povrchové sondování, nebo se plánuje také něco pod povrchem?
Byli jsme upozorněni na to, že by šlo jak o povrchový sběr vzorků, tak také o průzkumné vrty a otevření starých důlních děl. Jednalo by se tedy o sběr jak na povrchu, tak pod povrchem v oblasti Krupecka. Plánované průzkumy, které prezentovala firma Diamo s.p., by byly realizovány v našem území. Proto jsme vyjádřili obavy z plánovaných průzkumů a popř. z přípravy i realizace těžby, která by ohrozila setrvání Hornické krajiny Krupka, potažmo celého hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge na Seznamu UNESCO.

Stojí někdo další za vámi?
Stejnou obavu při jednáních vyjádřili také přítomní zástupci Národního památkového ústavu ČR . Jedním z atributů, proč byla HKK zapsána mezi světové památky, byla také celková charakteristika krajiny. Upozorňujeme na fakt, že jakékoliv zásahy do HKK, které by narušily místní i celkový ráz HKK, musí být konzultovány s příslušnými pracovišti NPU, která vydávají závazná stanoviska pro realizaci zamýšlených projektů v území. To se týká také zachování odvalů a pinek po historické těžbě, kterých je ve vymezeném území značné množství. S ohledem na naznačené práce ze strany podniku Diamo s.p., představitelé Krupky vyjádřili nutnost maximalizace neinvazivních zásahů do krajiny. To se týká také využití nákladní techniky v terénu, aby nebyla poškozena kulturní krajina a samozřejmě také místní životní prostředí.

Co bude teď dál?
Vedení města očekává, že bude o všech plánovaných průzkumných aktivitách včas informováno a že budou zachovány veškeré kulturní a přírodní hodnoty HKK.

Nakolik hrozí, že v takovém případě přijdete o účast v Unesco?
V tuto chvíli těžko odhadovat, ale reálné to rozhodně je. Každý rok se musí orgánům UNESCO podávat hlášení o tom, jak jsou památky rozvíjeny či co je ohrožuje. A tyto plánované aktivity naše památky UNESCO rozhodně ohrožují.

Kdy jste se o záměru státu dozvěděli?
První jednání proběhlo v prosinci minulého roku před Vánoci.

Kdo takový průzkum zadával?
Průzkum zadala Vláda ČR svým usnesením ze dne 11. října 2017.

Jaká je současná situace?
Ministerstvo životního prostředí zahájilo správní řízení ve věci stanovení průzkumného území Krupka. Poslali jsme k tomu své připomínky a budeme netrpělivě čekat na výsledek řízení a rozhodnutí ministerstva.

Jaké máte možnosti se jako město bránit?
Uvidíme, co bude dál, nechceme předjímat vývoj. Snad vyhraje zdravý rozum.

V ohrožení je pouze Krupecko? Nebo i další lokality z Unesco…
Ohrožení naší Hornické kulturní krajiny Krupka jako součásti Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge dělá vrásky na čele i všem ostatním zapsaným částem celého regionu. Je třeba si uvědomit, že vybrané lokality na obou stranách Krušných hor byly na seznam UNESCO zapsány jako jeden celek. Takže z logiky věci vyplývá to, že by mohly být ze světového seznamu vyškrtnuty i ostatní části, a to i v Sasku.

Máte ještě před samotným průzkumem představu, jaké je pod zemí nerostné bohatství?
Byli jsme upozorněni především na lithium i další kovy.

Přislíbil vám někdo pomoc se bránit?
Spolupracujeme s Národním památkovým ústavem, orgány památkové péče a životního prostředí, ale také obecně prospěšnou společností Montanregion Krušné hory/Erzgebirge.

Když už jsme zmínili to Unesco, co letos v tomto ohledu chystáte v Krupce?
Do dnešního dne jsme chystali otevření turistické sezony na Krupecku spojený s Dnem UNESCO. Ale s ohledem na preventivní opatření proti šíření koronaviru budeme muset naše plány přehodnotit. Doufáme, že opatření příliš nenaruší letní turistickou sezonu.

Očekáváte už letos nějaký větší zájem ze strany cestovních kanceláří?
Některé se na nás již obrátili s nabídkou spolupráce, ale nic není zatím dotaženo do konce, takže bych byl nerad konkrétnější. Každopádně od zápisu na seznam UNESCO registrujeme zvýšený zájem o naše památky.

Na co můžete do Krupky nalákat?
Samozřejmě na památky, které dokládají více než 800 – letou historii dobývání nerostů v Krupce, jako je městská památková zóna s Infocentrem hornické krajiny nebo Hasičským muzeem, štola Starý Martin nebo Velká pinka na Komáří hůrce či hrad Krupka. Určitě doporučuji jízdu dvousedačkovou lanovou dráhou z Bohosudova na Komáří vížku. Lanovka je technickou památkou České republiky a jízda trvá přes 15 minut. Cestující se mohou kochat nádherným výhledem do širokého okolí. A samozřejmě nesmím opomenout mariánské poutní místo baziliku Panny Marie Sedmibolestné uprostřed Krupky. Máme toho hodně co ukázat, přijeďte a sami uvidíte historické i umělecké skvosty.