Jaká je mezi lidmi všeobecně povědomost o první pomoci?
Myslím, že špatná, lidi moc neumí podávat první pomoc a hlavně se toho hrozně bojí, co by s tím člověkem dělali.
Mají lidé zájem o školení první pomoci, které Červený kříž nabízí?
Podniky mají docela veliký zájem, ale co se týká obyčejných lidí, tak těch je strašně málo. Na dvouhodinové školení pro veřejnost se nám bohužel nikdo nepřihlásil. Ozývá se spousta lidí, kteří chtějí jet jako zdravotníci na letní tábory, ty to potřebují ke svému zaměstnání. Když byl v loňském roce Den prevence u Hypernovy, tak jsem rozdávali letáčky a nikdo se neozval. Zkoušeli jsme prezentace v rádiu, novinách , televizi, bohužel. Myslím, že by lidé dokázali ošetřit, kdyby se jednalo o jejich známého či blízkého, to by se snažili. Ale kdyby někoho viděli na ulici, nejspíš by raději šli dál.