V rámci Dne otevřených dveří si mohli budoucí třeťáci na naší ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků vyzkoušet tzv. zkoušky na nečisto. Rodiče i děti měli možnost prohlédnout si školu, třídy, učebny a zároveň získat odpovědi na otázky týkající se výuky i aktivit školy.
Z čeho se dělají přijímací zkoušky?

Samotné přijímací zkoušky se konají 30.dubna a skládají se ze dvou částí. Děti začínají písemnou částí, která prověří jejich znalosti učiva 2. třídy, tj. vědomosti, porozumění textu, přesnost opisu, přepisu, ale i jazykový cit. Po té následuje ústní část zkoušky, která je zaměřena především na zjištění úrovně mluveného projevu, jazykového citu, schopnosti adaptace, úrovně čtenářských dovedností, porozumění textu, zájmu o jazyk.
Cizí jazyky už se učí na všech základních školách. Co nabízíte navíc žákům vy?
Naše třídní kolektivy mají velmi dobré studijní předpoklady a zpravidla jsou bezproblémové i z hlediska chování. Žáci na naší škole se učí 2 – 3 cizí jazyky.
Prověřit si své jazykové schopnosti mají možnost na zájezdech do Velké Británie, Německa, Francie. Na škole je připravena pestrá nabídka zájmové činnosti, mohou se zapojit do některého z 25 kroužků sportovních, jazykových, uměleckých i odborných.
Naši žáci dosahují téměř 100% úspěšnosti již v 1. kole přijímacích zkoušek na střední školy.