Rada města Bíliny rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou na zákázku malého rozsahu na stavební práce týkající se rozšíření parkoviště pro osobní automobily u bloku 3-4 Za Chlumem je nabídka společnosti EKOSTAVBY Louny, s. r. o. S realizací stavby by se mělo začít teď v září. Stavba by měla skončit na konci listopadu tohoto roku.