Naopak v obci snížili počet černých kontejnerů na nevytříděný směsný odpad, jehož svoz a likvidace je nejdražší.

Nově horská obec nabízí pro své občany rozšířenou možnost třídit i drobný kovový odpad z domácností a samozřejmě bioodpad. Ten, pokud je součástí směsného odpadu, stojí nejvíce a ještě dělá z černých kontejnerů tlející smrduté nádoby.

Hnědé nádoby na bioodpad umí uchovat odpady pro další využití a tím se zbytky z domácností a čerstvě posečená tráva rázem stávají komoditou, za kterou mohou do obecní poklady přitéci nějaké peníze. (kos)