Rozvržení jednotlivých stánkařů po městě, kde se oslavy zahájení lázeňské sezony konají, má také svoji logiku. Především se musí přihlížet k tomu, kdo jaký má odběr proudu. Aby pak nevypadla celá ulice najednou. Zdrojových míst pro připojení je v centru dění několik. Po dobu slavností bude v parmanenci osm elektrikářů. Dvě scény na Ptačích schodech a za domem kultury budou mít letos svoji vlastní nezávislou elektrocentrálu. Co se týče rozmístění stánků s občerstvením (chladící boxy, stroje na zmrzlinu, ledovou tříšť, a hlavně konvice na kafe), i v tomto případě se hledí na nasčítané příkony, aby to zatížení sítě stíhalo. (pem)Lázeňská 2016