Za úhynem 6,5 tun ryb v Modlanské nádrži na Teplicku je masivní nedostatek kyslíku. Vyplývá to z laboratorních testů odebraných vzorků vody a také mrtvých ryb. Toxické látky v nádrži nebyly. 

KATASTROFÁLNÍ ZTRÁTA

„Kyslíkový deficit způsobil pokles teploty a náhlá změna tlaku, které zapříčinily úhyn řas. Jejich rozkladem pak došlo k enormní spotřebě kyslíku vedoucí k deficitu. Jako podpůrný faktor úhynu ryb jsou nečištěné odpadní vody zaúsťující do této nádrže,“ uvádí závěrečná zpráva inspekce životního prostředí, kterou v minulých dnech dostali rybáři.

Pro ně je ztráta z modlanského revíru katastrofální. „Mrtvé ryby jsme z vody tahali několik dnů. Včetně trofejních kousků, které nepřežili. Skončili na kafilérce,“ říká jednatel teplické rybářské organizace Josef Djakov.

Zpráva také uvádí, že z odebraného vzorku uhynulých ryb a následného rozboru nebyla zjištěna přítomnost toxických látek. “Tudíž přeživší ryby nepředstavují zdravotní riziko,“ uvádí doslova. Rybáři proto Modlanskou nádrž opět otevřeli pro sportovní rybaření. 

Ryby v Modlanech uhynuly v druhém zářijovém týdnu. Rybáři mrtvé kusy tahali z vody několik dnů. „Byly tam i kousky, které jsem tam osobně před lety nasazoval jako malé rybičky,“ říká rybář Václav Pondělík, který se na likvidaci katastrofy podílel. Vylovené mrtvé ryby včetně trofejních sumců, úhořů, amurů a také candátů, což je nejdražší česká ryba, skončily na kafilérii.

Příznivci Petrova cechu už několik let poukazují na dlouhodobě trvající zhoršenou kvalita vody v Modlanské nádrži. „Nikdo s tím pořádně nic nedělá,“ poukazuje předseda teplických rybářů Pavel Rajčan. Za možné zdroje znečištění označují rybáři nedalekou čistírnu SčVK a také zahrádkáře podél břehu, kteří vypouštějí své jímky do rybníku. 

ASI BUDU JEZDIT RYBAŘIT JINAM

Stav vody v modlanské nádrži sledují i odborníci z Katedry ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. „Závažným a už delší dobu neřešeným problémem v povodí je kvalita vody v potocích přivádějících vodu právě do modlanské nádrže. A to včetně nedostatečnosti čistíren odpadních vod, černých odběrů a výpustí,“ upozorňuje Emílie Pecharová z pražské fakulty životního prostředí.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace se brání, že nic toxického do nádrže nevypouští, a odtok je kontrolovaný. Uvádí to v prohlášení, které má Deník k dispozici: "Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k úhynu ryb v Modlanské nádrži sdělují, že voda z čerpací stanice Sobědruhy není jediným přítokem do Modlanské nádrže. V případě přívalových dešťů, ke kterým došlo v daném období, dochází k přepadu vody z čerpací stanice. Tato odpadní voda je silně naředěná a neovlivňuje život ryb. Vzdálenost čerpací stanice od nádrže je 1,5 km. Tedy voda pluje tuto trasu Modlanským potokem, než dorazí do jmenované nádrže. K ještě většímu naředění vody dochází samotným deštěm. Na čerpací stanici jsou pravidelně prováděny kontroly Českou inspekcí životního prostředí. Kontrola provedená 6. 9. 2017 nezjistila jakékoliv pochybení SčVK,“ konstatovala v oficiálním prohlášení mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

V Modlanské nádrži se opět může rybařit. Zda bude voda po zářijovém úhynu ryb lákat rybáře, to je otázkou. „Moc tomu nevěřím, asi bych raději zatím jezdil jinam,“ říká příležitostný rybář Mirek Novotný.