Ovšemožných úskalích sexu a prevenci před pohlavně nakažlivými chorobami hovořil se žáky 9.tříd a 1.ročníků středních škol sexuolog Radim Uzel. Ten je zároveň prezidentem Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Přednášku zorganizoval Jan Liška, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogicko psychologické poradny Ústeckého kraje, Teplice. Pozvání do přednáškového sálu zdejší polikliniky přijalo vprůběhu dvou dopolední 807mladých lidí vdoprovodu 46učitelů ze 30škol Teplicka.