V minulých dnech se vrátil z týdenního pobytu v Berlíně, kam byl pozván na základě svého umístění. Soutěž vyhlašovala organizace Peacexchange ve spolupráci s nadací Člověk v tísni.
„Úkolem soutěžících bylo složit vlastní text na téma respekt, tolerance a nenásilí,“ upřesnil vychovatel salesiánského střediska Jiří Čonka. Je vedoucím hip hopového kroužku, kam Pavel dochází téměř pět let.
Porota soutěže, složená ze zaměstnanců Člověka v tísni a známé hip hopové kapely PSH – Peneři strýčka homeboye, ocenila vítěze na prvním a druhém místě v Německu, Česku, Polsku a Rakousku. Ti všichni se sešli v Berlíně, aby v profesionálním nahrávacím studiu pořídili nahrávku své skladby a absolvovali rozhovor v jedné ze zdejších hudebních rozhlasových stanic. Zároveň se stali frekventanty nejrůznějších workshopů zaměřených například na pohybovou výchovu či malování grafiti a navštívili německý Parlament. Hip hopový kroužek je jen jednou z mnoha aktivit, kterými se tepličtí Salesiáni snaží působit především na děti a mládež ze sociálně slabého a nepodnětného rodinného prostředí.