Ves Radovesice na Hrobčicku musela před mnoha lety ustoupit důlní činnosti. Pod tunami skrývky zmizela i její dominanta a to kostel Všech svatých.

DIPLOMOVÁ PRÁCE ZAUJALA

Zasypávání památky začalo v březnu 1983. Letos je to tedy přesně 35 let, kdy z výšky z pásového dopravníku byla padající skrývkou vyplněna věž a následně i loď kostela.

Obec by ráda tuto historickou událost stejně tak jako samotnou Radovesickou výsypku, která vznikla v této oblasti a patří k největším v Evropě, připomněla v novém informačním centru.

„Radovesice přestaly existovat v sedmdesátých letech dvacátého století a to na základě rozhodnutí vlády tehdejší Československé socialistické republiky. Obyvatelé se museli přestěhovat do tehdy nově vznikajícího panelového sídliště Za Chlumem v Bílině,“ připomněla starostka Hrobčic Jana Syslová.

Ušetřený od zasypání nebyl ani kostel. Na jeho existenci před časem upozornil absolvent liberecké architektury Adam Kössler, jenž v rámci své diplomové práce přišel s myšlenkou jeho zpřístupnění.

„V projektu se snažím rozvinout vizi vyhloubení, zafixování a následného zpřístupnění kostela. Práce si klade za cíl vytvořit místo dotyku s naší pamětí memento," uvedl Adam Kössler. S „oživeným“ kostelem dokonce vyhrál legendární studentskou soutěž pro budoucí architekty Ještěd F kleci.

Nápad studenta se zalíbil vedení obce. „Hodně nás to zaujalo. Diplomová práce by klidně mohla být prezentována v infocentru, které chceme vybudovat," uvedla starostka Syslová.

CYKLOSTEZKA NA VÝSYPCE

Nové infocentrum by mělo vzniknout v areálu bývalého poplužního dvora. Dvůr koupila obec a chce ho opravit tak, aby v něm bylo nejen infocentrum, ale i hasičská zbrojnice, zázemí pro spolky a také obecní úřad. Náklady na rekonstrukci se odhadují až na 60 milionů korun. Obec chce na opravy získat dotaci.

„Usilujeme o různé dotace z různých zdrojů. Asi se nám nepodaří získat všechny peníze najednou, takže půjdeme cestou postupné rekonstrukce. Letos chceme udělat ze stodoly hasičskou zbrojnici a v příštích letech sběrný dvůr a infocentrum,“ dodala Syslová.

Oživení by se měla dočkat i samotná Radovesická výsypka. V současné době je výsypka v rekultivaci a pracuje se na vybudování infrastruktury.

Oblast už nyní zčásti slouží především ke sportovním a odpočinkovým aktivitám, jako je jízda na horských kolech, venčení psů, turistika, sběr hub apod. Obnova této lokality by mělo podle vize představitelů Bíliny, kraje i Severočeských dolů pokračovat.

Město Bílina, dotčené obce a neziskové organizace (Terra Natura, o. p. s.) by ideálně měly vytvořit jednu silnou právnickou osobu, která by řešila budoucí rozvoj oblasti Radovesické výsypky pomocí různých projektových žádostí – např. vytvoření svazku obcí, mikroregionu, místní akční skupiny, nebo vstupem do o. p. s.

Jedním z cílů bude také vybudovat na tomto území cyklostezku za pomoci Ústeckého kraje.