Podle Dagmar Teuschelové z odboru životního prostředí na teplickém magistrátu ani jiná cesta, než likvidace letitých stromů, nebyla. Po opravě podzemního koryta a úpravy celé části parku budou vysázeny nové stromy. „Uděláme na to projekt, vše v souladu s památkáři, protože se pohybujeme v památkové zóně města. Kolik bude nových stromů, to zatím netuším,“ sdělila vedoucí odboru.

Pokácení stromů pobouřilo lidi v okolí. Nad tím, že padají k zemi statné kmeny, se rozčilovala například Růžena T., která bydlí v šanovské části Teplic. „Takovou dobu tu nikomu nevadily, tak proč je nyní musejí zničit,“ lamentovala. Někteří si dokonce mysleli, že za vykácením sedmi kaštanů může provozovatel nedaleké restaurace, který by si tím chtěl získat další prostor pro rozšíření terasy. Tomu tak ale není.

Opravu narušeného koryta zajistí správce toku Povodí Ohře. Dokončuje se projekt. Podle zveřejněného zadávacího listu k naplánovaným pracím se musí navýšit stěny, a také udělat hutnější strop klenby v celém dotčeném úseku. Současný stav je podle statika havarijní. Potřeba je také zpevnit dno. V konečné fázi podle smlouvy přijde na řadu uvedení nadzemního terénu do původní podoby. Kolik to vše bude stát, zatím není stanoveno. Výhodou je, že práce nebude zdržovat archeologický průzkum.

Poslední větší oprava, kdy byl dokonce na nějaký čas v šanovském parku mimořádně odkrytý potok Bystřice, proběhla v roce 2007. I tehdy hrozilo prolomení klenby, i tehdy kvůli pracím padly některé staré kaštany. Krytý profil byl původně tvořen zděnou kamennou klenbou, která se působením času, kořenů stromů a betonových patek sloupů trolejového vedení začala postupně rozestupovat. Zatížení, které klenba přenášela, překročilo její projektované parametry a hrozilo její poškození. Celkové investiční náklady tehdy dosáhly přibližně 8 milionů korun bez daně.