„Na letošní rok jsme si vytvořili takový plán za zdravý životní styl. Má čtyři části, probíhající ve čtyřech dvouměsíčních cyklech. První byl les, zelené plíce. To bylo již na podzim, ale s tím, že chceme vysadit svůj kus lesa. Takže nyní vlastně plníme náš podzimní program,“ upřesnil význam akce učitel Karel Erlebach.

Puchýře nebyly vzácností

Celkem 43 mladých ekologů pracovalo na výsadbě přes tři hodiny. Na děti samotné a jejich kázeň dohlíželi tři učitelé.
Verva, s jakou děti sázely stromky, byla až neuvěřitelná. Mnohé taky brzy s přispěním horkých slunečních paprsků přepadla únava. „Děti nejsou na takovou práci zvyklé, nejednou přišly s puchýři. Je však dobré, že si takovou práci mohou zkusit, budou si pak více vážit lesů,“ prozradil učitel.

Revírník pečlivě dohlížel

Funkci rádce a dozoru nad celou akcí zastal revírník Lesů České republiky Pavel Hajduk. Ten nejprve celé skupině ukázal, jakým způsobem sázet, pak dohlížel na jejich práci.
„Máme připravenou půdu. Dělá se zde rekonstrukce porostu dřevin. Vyřezávaly se kanadské, stříbrné smrky a dnes se to přeměňuje na hospodářské dřeviny. Sází se smrk ztepilý. Na to, že je to jejich premiéra, to vypadá docela dobře,“ chválil děti. Revírník bude muset s pracovníky ještě celý prostor projít a případně dosadit stromky do míst, kde děti neodhadly správné vzdálenosti. Celý nápad hodnotí Pavel Hajduk jako dobrý. „Děti si alespoň zkusí, co je to za práci a navíc udělají dobrou věc pro les. Zjistí, co to je zalesňovat Krušné hory,“ dodává s úsměvem.
Školáci se shodli na tom, že podobné akce jsou velmi důležité. O jejich nadšení svědčí také to, že by byli ochotni jít sázet stromky i ve svém volném čase.