Do kontejneru přistaveného na náměstí občané během dne nanosili celkem téměř tunu elektrozařízení, přesněji 660 kilogramů, což představuje 0,04 kg na jednoho obyvatele města. Malé domácí spotřebiče nosily zejména děti bílinských škol, které akci navštívily. Radnice v Bílině tak získá bonus 20 000 Kč, využitelný v oblasti odpadového hospodářství.
Akci Elektrowin uspořádal druhý týden v září ve třech městech Ústeckého kraje – Teplicích, Bílině a Mostu. Jejich obyvatelé mohli u stánku na náměstí jednak bezplatně odevzdat použité domácí elektrospotřebiče, jednak získat informace o tom, jak s použitým elektrozařízením správně nakládat. Celkem občané v rámci akce shromáždili 1,92 tuny elektrozařízení.
„Akci jsme uspořádali proto, abychom lidem vysvětlili, že vysloužilé elektrozařízení není odpad, a proto nepatří do popelnice, ale na specializovaná místa zpětného odběru,“ uvedl ředitel společnosti Elektrowin Roman Tvrzník. „Také jsme chtěli podpořit města, která mají s Elektrowinem uzavřenou smlouvu, nebo města, která podobné akce pro své občany zatím nestačila připravit. Přitom je důležité, aby lidé pochopili, že elektrické spotřebiče často obsahují látky, nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu a tím, že je lidé odevzdají na sběrná místa k ekologické likvidaci, pomáhají nejen chránit životní prostředí, ale i šetřit cenné suroviny,“ dodal.