„Chceme vyhovět všem, kteří podali žádost, proto je potřeba termín prodloužit," uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
Za dva měsíce o dotaci na nový kotel v Ústeckém kraji požádalo 1 557 lidí. Podle odhadů ministerstva životního prostředí mělo 156 milionů korun, které kraj rozděluje, stačit na výměnu 1 080 kotlů. Protože ale řada lidí nežádala o maximální dotaci 127 500 korun, může si nový kotel pořídit zhruba o 270 lidí víc. Všichni zájemci o dotaci musí stihnout vyměnit kotel do 31. října. Pouze ti, kterým krajský úřad schválí žádost až v červenci nebo srpnu, mají čas až do konce tohoto roku.
Vyřizování žádostí a příprava smluv trvá déle i proto, že úředníci nezamítají nesprávné ani neúplné žádosti. „Naopak vyzýváme žadatele, někdy i vícekrát, aby údaje doplnili. S ohledem na lhůty k doplnění a na to, že někteří žádají ještě o prodloužení lhůty, nelze původní termín do konce června dodržet," vysvětluje v podkladu pro zastupitele vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů krajského úřadu Jaroslava Kuszniruková.
Počet chybných žádostí, které nelze schválit, se tak místo odhadovaných 20 procent drží jen na 3,5 procentech. Největší zájem je v Ústeckém kraji o kombinované kotle na uhlí a biomasu.
(pod)