Akcí nacionalistických uskupení se podle Jiřího Volprechta účastní řada absolventů školy i deset až 15 současných žáků. Škola problémy připouští.
Do Velebudic Ústecký kraj od loňského léta převedl i žáky z učiliště z Meziboří, čímž se problém podle policie ještě zvětšil. „V Meziboří studovala řada lidí z Litvínova, kde je také silné centrum podobných aktivit, a teď přesídlili do jednoho velkého areálu. Je to podhoubí podobných hnutí,“ řekl Jiří Volprecht. Očekávaly se možné střety, k těm ale nedošlo.

Teď má škola zhruba 1200 žáků. Například na akcích pořádaných krajně pravicovou Dělnickou stranou sociální spravedlnosti se v poslední době schází tvrdé jádro, které čítá kolem 200 lidí z celé země. Policie odhaduje, že velebudickou školou prošly řádově desítky z nich.

Ve škole pracují i kriminalisté

„Spolupracujeme s vedením školy, které nám dává signály, že tam nějaké potyčky extremistického rázu byly,“ dodal šéf mosteckých policistů.
„Snažíme se situaci kontrolovat a dokonce bych řekl, že se zlepšuje, ale je to těžké. Jakmile je jeden takový případ ve třídě, další k němu často začnou inklinovat,“ řekl zástupce ředitele školy Karel Vokáč. Na problém se podle něj přišlo i díky tomu, že jeden z oborů vyučují pracovníci mostecké kriminálky.

Kraj odmítá odpovědnost za svou školu. „Policií zaznamenaný příklon některých studentů k extrémismu je ve své politováníhodnosti vlastně logický. Příčina je jasná. Tam, kde se dlouhodobě neřeší problémy v sociálně vyloučených lokalitách, dochází k nárůstu počtu negativních jevů a jednou z reakcí okolní společnosti je bohužel i extrémismus,“ uvedl Petr Jakubec, radní Ústeckého kraje. Podle Jakubce Ústecký kraj netoleruje na svých školách jakékoli projevy extrémismu.

Váží si spolupráce

Proti čtvrtečnímu prohlášení policejního šéfa o extremismu ve Velebudicích se včera škola ohradila. Policie následné své vyjádření zjemnila. „Mostecká policie si cení velice toho, že vedení školy samo na případné problémy protiprávního charakteru ve škole poukazuje a s policií spolupracuje,“ uvedla včera mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková. Policisté prý nechtějí školu nikterak poškodit. Postoj vedení školy, kdy se snaží o prevenci a zdravé prostředí, je podle mluvčí naopak zapotřebí vyzvednout a ocenit.

Páteční vyjádření policie na uvedení informací o extremismu ve Velebudicích v médiích:

Vedení mostecké policie považuje za nutné reagovat na články, které vyšly v některých včerejších (pátečních, pozn. red) periodikách pod názvem Mostecká SŠ technická je podhoubím (líhní) extrémismu. Informace takto prezentována může poškodit dobré jméno této školy a nebylo úmyslem vedoucího Územního odboru mostecké policie školské zařízení v Mostě - Velebudicích diskreditovat. Na čtvrteční tiskovce pro novináře se hovořilo o trestné činnosti za rok 2011. Mimo jiné byla zmíněna i kriminalita na úseku extrémismu. Tato trestné činnost na Mostecku je, policie ji nepopírá a kriminalisté ji úspěšně odhalují. Vedoucí mostecké policie zmínil a vyzvedl v této souvislosti hlavně preventivní činnost policie, která se právě na této škole s ohledem na zjištěné skutečnosti provádí v některých třídách školy, která má kolem 1200 žáků. Besedy, přednášky a semináře mají hlavně zvýšit právní vědomí žáků, z nichž někteří sympatizují se skupinami krajní pravice a zapojují se do jejich akcí. Hovořil o počtu jen 10 – 15 osob, které ke krajní pravici inklinují a z nichž většina je bývalými žáky. Zmínil potyčku u školy, která se stala v únoru roku 2011, a na kterou policii upozornilo vedení školy. Od té doby nebylo ve škole zaznamenáno žádné extrémistické protiprávní jednání. V září byla škola sloučena s mezibořskou střední školou. I když došlo k nárůstu počtu žáků a očekávaly se možné střety, k žádnému nakonec nedošlo.
Mostecká policie si cení velice toho, že vedení školy samo na případné problémy protiprávního charakteru ve škole poukazuje a s policií spolupracuje. Policie tak následně může operativně reagovat nejen coby represivní složka, ale zaměřuje se v prvé řadě zejména na prevenci, která by mladým žákům ve škole pomohla zvýšit jejich právní vědomí. Policisté do školy dochází pravidelně 1x měsíčně na poradu s vedením školy. Od roku 2011 realizují ve třídách preventivní aktivity. Je nutné si uvědomit, že v zařízení, kde je taková koncentrace žáků, k protiprávnímu jednání může dojít. Je pak na vedení školy, jak se zjištěnými skutečnostmi naloží. A podle vedení mostecké policie zástupci největší školy na Mostecku zvolili tu nejlepší cestu pro to, aby ve škole fungovalo zdravé prostředí. V žádném případě nebylo úmyslem předaných informací novinářům na tiskovce školské zařízení ve Velebudicích pohanit, ale naopak postoj vedení školy vyzvednout a ocenit.

nprap. Ludmila Světláková, mluvčí Policie ČR v Mostě

Vyjádření SŠT Velebudice

Naše škola nebyla, není a troufám si tvrdit ani nikdy nebude „líhní“ jakýchkoli extrémistů. Společně s Policií ČR velmi aktivně a úspěšně pracujeme na tom, aby na půdě školy nebyl prostor pro žádné projevy extrémních hnutí.
V článku je účelově spojováno také slučování středních škol v našem regionu, konkrétně šíření extrémismu a spojení Střední školy technické Most se školou v Meziboří. Musím konstatovat, že když jsme byli v souvislosti se začleněním mezibořské střední školy policií informováni o tom, že k nám spolu se studenty tohoto zařízení přejde i skupina stoupenců extrémistických hnutí, úspěšně jsme zabránili případnému rozšíření těchto projevů do naší školy. Kontroly a hlídky policistů v areálu školy, zvýšená pozornost pedagogů, preventivní program přednášek i důsledné dodržování školního řádu se ukázaly jako velmi účinný způsob prevence. Navíc musím konstatovat, že příznivci extrémních hnutí si z mezibořské školy přinesli nejen extrémní názory, ale také velmi špatné studijní návyky a tak všichni přibližně během jednoho roku z naší školy odešli.
Spolupráci s Policií ČR hodnotím jako ředitel SŠT Most velmi kladně. Díky ní jsme v letošním školním roce nezaznamenali žádný případ extrémismu nebo s ním spojeného násilí.
V loňském školním roce byl řešen pouze jediný takový případ, ke kterému došlo 13. 1. 2011 v odpoledních hodinách mimo areál školy. V souvislosti s ním vedení školy ihned kontaktovalo Policii ČR Most, se kterou případ řešilo. Při šetření případu se zjistilo, že zhruba polovina účastníků incidentu nebyla žáky Střední školy technické Most. Ti z aktérů události, kteří byli studenty SŠT Most, byli následně v rámci správního řízení vyloučeni.
Dovolím si tvrdit, že z tohoto příkladu jasně vyplývá, že žádné projevy extrémismu nebo násilí nejsou v naší škole tolerovány. Při jejich prevenci spolupracujeme kromě Policie ČR také s Ústeckým krajem, který má jako zřizovatel školy na těchto aktivitách pochopitelně zájem. Je nutné připomenout, že na SŠT Most studuje v současné době přibližně 1200 žáků. Vzhledem k tomuto počtu lze bezesporu konstatovat, že negativní společenské jevy, včetně extrémismu, se v porovnání s jinými obdobnými zařízeními prakticky nevyskytují.


Mgr. Jiří Škrábal
ředitel SŠT Most

ČTK a Miroslava Huláková