Od té doby obdržela každoročně Arkadie na svou činnost s postiženými lidmi několik tisíc. Hodnota šeku byla úměrná množství Teplické desítky, prodané v podnikové prodejně na Tržním náměstí. Z každé prodané láhve to bylo 10 haléřů. Šek za uplynulý rok v hodnotě převyšující 3000 Kč poslal Bernard i letos. „Každoroční předávání šeku probíhalo opravdu ve velmi přátelské atmosféře. Škoda, že provoz teplické podnikové prodejny Bernardu a tím i tato podpora Arkadie končí. Rodinnému pivovaru Bernard a.s. patří za spolupráci v minulých letech velký dík. Doufejme, že se najdou další firmy, které doplní portfolio sponzorů a dárců Arkadie. Bez jejich podpory by totiž nemohla svou činnost ve prospěch lidí se zdravotním postižením vykonávat. A to by bylo určitě škoda," uvedl za Arkadii Josef Hon.(joho)