„Tyto jejich čipovky budou totiž funkční až do konce své platnosti. Nové čipové karty lze proto pořídit až před ukončením platnosti stávajícího kuponu," upozorňuje Libor Sehnal z odboru dopravy teplického magistrátu.

Takže, pokud si někdo z této skupiny seniorů 70+ vyřizoval průkazku třeba v březnu (modelový případ pozn. red.), může nadále bez problémů po Teplicích jezdit, nestát nyní frontu na Benešáku, a přijít si to vyřídit s předstihem až v novém roce. Třeba v únoru, a bez nějakých velkých front.

Je ale třeba zdůraznit, že se to týká pouze cestování po Teplicích.

A to samé se stávajícími čipovkami platí i pro seniory ze skupiny 60+. Ti si sice už průkazku na cestování platí dle tarifu, ale i na ně se vztahuje to, že jim teď zůstává funkční až do skončení její platnosti. Takže ani oni nemusejí teď zbytečně, pokud jim třeba končí až v březnu nebo únoru či například až v létě, chodit stát do té fronty na Benešák. Vše si vyřídí v pohodlí až v novém roce.

Ale opakujeme, jde o seniory z Teplic, kteří jezdí po Teplicích. Z jiných měst a obcí platí jiné podmínky.

Tímto končí v článku informace týkající se seniorů v Teplicích.

Co se týče vydávání nových čipovek, tak zde je třeba upozornit ještě na jednu významnou změnu, která začla platit teprve nyní. A týká se žáků a studentů.

„Ústecký kraj přistoupil ke změně podmínek pro vkládání profilu zákazníka „Žák 6 15 let" a „Student 15 26 let", upozorňuje Petr Havlík ze společnosti ARRIVA TEPLICE, která bude MHD a příměstkou dopravu Teplice zajišťovat.

Podle původní úpravy bylo možné při vystavení nové čipové karty vložit zákaznický profil „Žák 6 15 let" a „Student 15 26 let" pouze na základě platného žákovského průkazu (typ Žák 6 15 let) nebo studentského průkazu (typ Žák 15 26 let).

Nově Ústecký kraj tuto podmínku ruší.

Pokud žáci a studenti jsou držiteli stávající juniorské čipové karty s platným profilem (na začátku školního roku předložili potvrzení o docházce do školského zařízení), postačí jim prokázat svůj nárok původní čipovou kartou.

Pokud žáci a studenti nejsou držiteli stávající juniorské čipové karty s platným profilem, prokáží svůj nárok potvrzením o docházce do školského zařízení. Tedy stejným způsobem, jak postupovali dosud.

Tato úprava se týká pouze podmínek pro pořízení čipových karet, podmínky pro placení hotovostního jízdného a používání papírových časových jízdenek se nemění. V těchto případech budou muset žáci a studenti prokazovat svůj nárok na slevu žákovským nebo studentským průkazem.

Další info k dopravě zítra.