K jeho naplnění vedl „Program pro pečovatele se specializací,“ který byl financovaný z fondů EU. Bystřanský domov důchodců jej realizoval od roku 2006, v těchto dnech projekt skončil. „Byl jedním z prvních, které jsme v našem zařízení uskutečnili,“ upřesňuje ředitelka Miroslava Barešová. Největší přínos z něj budou mít senioři, kteří jsou stiženi posledním, nejtěžší stádiem stařecké demence. Takových žije v domově dvacet a jsou umístěni na specializovaném oddělení zvaném vážka. „Nejsou orientováni časem, místem ani osobou, takže je s nimi obtížná komunikace. Přitom je důležité, aby byla zajištěna péče o ně, aniž by docházelo k porušení jejich lidské důstojnosti,“ zdůrazňuje Barešová. O tom, že se to zdejšímu personálu daří, svědčí pochvalné ohlasy od rodin těchto klientů. „Tlak na umístění klientů s demencí v našem domově je obrovský. Okamžitě bychom mohli vážku rozšířit,“ přiznává ředitelka. Zdůrazňuje však, že lidé s Alsheimerovou demencí jsou ubytováni po celém domově, ale pokud to jejich zdravotní stav dovolí, je snaha integrovat je mezi ostatní seniory.“
Domov důchodců v Bystřanech je registrovanou pobočkou České Alsheimerovské společnosti. V současné době zde žije 197 seniorů nejenom z Teplicka. Projekt „Program o pečovatele se specializací“ byl rozdělen do dvou etap. V průběhu první byly vytvořeny podmínky a zázemí pro jeho nezbytnou administrativu a propagaci, ve druhé pro pečovatele se specializací. Následovala příprava a výběrové řízení, personální zajištění projektu a absolvování kvalifikačního kurzu vybraných projektových pracovníků. „Je dobré, když člověk, který se vzdělává v péči o klienty s demencí, už má určité životní zkušenosti,“ přiznává Barešová. Podle ní, tou nejzákladnější vlastností, bez níž se takový pracovník neobejde, je schopnost empatie a vcítění se do potřeb seniora. Dodává, že péče o klienta s demencí je především psychicky náročná.