Na akci byly pozvány organizace seniorů z celého teplického regionu. Přijeli zástupci organizací z Dubí, Hrobu, Bíliny, Bystřan a místní Klub seniorů o.s. V deseti disciplínách změřilo svoji zdatnost a um téměž 70 účastníků, kteří soutěžili například v hodu na basketbalový koš, v kopání fotbalových penalt, hodu medicimbalem do dálky, válení pivního sudu na čas, skládali hlavolamy nebo luštili křížovku. Na snímku je nejstarší účastnice Jindřiška Koudelková z DD Bystřany při hodu míčkem na cíl.

PODÍVEJTE SE
NA NAŠE FOTKY