Hana Truncová se narodila 23. srpna 1924 v Teplicích, v současné době žije v Hořicích. Byla svědkyní dramat v českém pohraničí ve třicátých a čtyřicátých letech a politickou vězenkyní v letech padesátých. Narodila se jako dcera Jana Johna, který provozoval velkou truhlárnu v Teplicích. Ona i její rodina udržovala přátelské i obchodní kontakty s místními Čechy, Němci i Židy.

Po záboru pohraničí rodina zůstala v Teplicích, kde jejich dům v noci ze 14. na 15. března 1939 napadli nacisté, kteří v onu noc zničili i místní synagogu. V pozdějším životě byla odsouzena za velezradu a špionáž. Pomohla několika lidem k emigraci.

Letos se čestným občanem Teplic stal in memoriam v lednu zesnulý Jaroslav Kubera. Před ním v prosinci 2018 místní rodák a válečný veterán Kurt Taussig. Kromě nich v minulosti dostali čestný titul teplický cestovatel, badatel a polárník Julius Payer. Nebo také Hermann Hallwich, rodák z Teplic, historik, národohospodář a politik, v 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady.