Udržet po studiu mladé lidi v Ústeckém kraji není jednoduché. Vidina vysokých platů v Německu nebo lepších pracovních příležitostí v nedaleké Praze je silná. Četné instituce na severu Čech tak vyrážejí do boje penězi, konkrétně stipendii. Mladý student si tak může měsíčně přijít i na několik tisíc korun.

Přetahovaná se vede hlavně o zdravotnické profese. V Krajské zdravotní (KZ), která sdružuje nemocnice v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě a Chomutově, chybí zhruba 100 lékařů, 200 sester a 70 ostatních zdravotnických pracovníků. Nové síly se společnost snaží přilákat právě svými stipendii, která pravidelně vypisuje. Příspěvek se týká studentů lékařských a zdravotnických fakult, vyšších odborných a středních zdravotnických škol.

„Měsíčně se pohybuje od dvou do sedmi tisíc korun. Stipendijní program pro akademický rok 2019 - 2020 vyhlásí Nadační fond Krajské zdravotní v druhé polovině srpna,“ uvedl náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní Vojtěch Krump s tím, že zájem o práci v KZ ze strany absolventů středních zdravotnických škol roste. Například průměrná mzda všeobecné sestry je tady kolem 40 tisíc korun.

„Podmínkou pro získání stipendia je závazek na odpracování určité doby v některé z nemocnic Krajské zdravotní po ukončení studia,“ dodal Krump.

Peníze na nájem i jako rezerva

To je i příběh studenta medicíny Martina Debnara, který se odstěhoval za svou přítelkyní do Ústí. Ve zdejší nemocnici nyní absolvuje osmitýdenní praxi před státní zkouškou z chirurgie. Přímo od Krajské zdravotní, pod kterou Masarykova nemocnice v Ústí spadá, pobírá stipendium 7 tisíc korun měsíčně. „Vidím to jako příjemný bonus pro ty, kteří už vědí, kam po škole chtějí. Někteří ho využívají třeba na bydlení, já jsem si ale peníze dával bokem, abych je mohl vrátit, kdyby se naskytla nějaká lepší příležitost. Občas to takhle lidi dělají. Teď už vím, že chci v Ústí zůstat,“ popsal budoucí chirurg.

O stipendium zatím nepožádala Ema, studentka oboru porodní asistence fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity. „O postupu, jak ho získat, nám říkali už na začátku roku příslušní zástupci Krajské zdravotní. Peníze se vždycky hodí, ale ještě jsem neměla pořádné praxe. Jsem v prváku, takže uvidím, jak mě to bude bavit, a pak bych si o stipendiích našla víc informací. Určitě chci v Ústeckém kraji zůstat i po studiu,“ řekla mladá studentka. O obor porodní asistentky je v kraji velký zájem, v současnosti ho na fakultě navštěvuje 64 studentů.

Rovněž Ústecký kraj nabízí studentům stipendia a lze je tak s příspěvkem od KZ kombinovat. Podmínky jsou obdobné. Kolik let budou absolventi střední nebo vysoké školy stipendium pobírat, tolik let si pak v Ústeckém kraji musí také odpracovat. „Pro tento školní rok připravil kraj stipendia v celkové částce dva miliony korun, kdy roční příspěvek na studenta činí 20 tisíc korun,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Stipendia přichystal Ústecký kraj také pro lékaře, zubaře a farmaceuty. „Pro studenty medicíny jde ročně o stipendium 50 tisíc a pro budoucí nelékařské pracovníky 30 tisíc,“ doplnila Dosedělová.

Mladí vědci v kraji berou víc než v Brně

Nejde ale jen o obory spojené se zdravotnictvím. Štědrá stipendia vyplácí přes svou nadaci šikovným studentům například i litvínovská chemička Unipetrol. Doposud rozdělila celkem 3,3 milionu korun, v loňském školním roce podpořila 40 studentů, v tom letošním 48. „Pro středoškolské studenty činí průměrné stipendium jeden až pět tisíc korun měsíčně, pro studenty vysokých škol pět až 10 tisíc měsíčně,“ upřesnila ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková.

Kraj podporuje také mladé vědce, kteří se na ústecké univerzitě rozhodli pokračovat v doktorském studiu. Závažným tématem je však výše jejich stipendia, které jim náleží. Často je totiž tak nízká, že mladé vědce v zahájení akademické dráhy demotivuje. Ministerstvo školství proto už v roce 2018 navýšilo doktorská stipendia na 11 250 korun měsíčně. I tak však zůstává nižší, než je minimální mzda, tedy 13 350 korun. „Díky dotaci z Ústeckého kraje, kterou naše univerzita každoročně dostává, umožňuje ústecká univerzita zvýšit měsíční podporu doktorandů až na 13 750 korun, a zvýšit tak pravděpodobnost jejich setrvání v kraji,“ podotkla mluvčí UJEP Jana Kasaničová.

Stipendium doktorandů na ústecké univerzitě je tak díky podpoře Ústeckého kraje vyšší než například u doktorandů na univerzitách v Brně či Olomouci.