Jak se musí krmit?
Je nutno krmit tak, aby bažanti nalézali potravu na více místech. Pokud bažanti nenaleznou ve svém okolí dostatek potravy, vydávají se potravu hledat, což pro myslivce není žádoucí, neboť dochází k jejich rozprchávání do volné krajiny, kde jsou ohroženi hlavně predátory a vlivy civilizace.
Při současném zatížení přírody působením člověka a mnoha různorodým zájmům jednotlivých skupin lidí je přikrmování zvěře nezbytnost. Jak bylo uvedeno, nemá smysl přikrmovat jadrnými krmivy až v zimě. Nárazové sentimentální přeplnění krmelců o Vánocích může zvěři způsobit vážné zdravotní komplikace i hromadné úhyny, což je dáno nastavením hormonálního systému zvěře.