Kompletní rekonstrukci předešlé a zničené komunikace zaplatilo Ministerstvo financí z fondu 15 ekomiliard. Práce trvaly přibližně 10 měsíců. Následovat bude kolaudace a příprava na zprovoznění. Jde o komunikaci, která přivádí řidiče na silnici přes zrevitalizovanou Radovesickou výsypku a dá se po ní přijet z Bíliny do Kostomlat pod Milešovkou. Radní města budou ještě diskutovat o možnosti ponechání průjezdu na Kostomlaty i ulicí Litoměřická.