Novou silnici vedoucí z Bíliny do Kostomlat pod Milešovkou nově lemuje 6 kilometrů dlouhá cyklostezka. Pro pěší tu je připravená přes 10 km dlouhá naučná stezka, na které jsou umístěné informační panely. Na těch se návštěvníci dozvědí zajímavosti o zdejší fauně, a floře, ale také geologii nebo historii zaniklých obcí. V místech dnešní výsypky se dříve nacházelo celkem pět vesnic – Lyskovice, Chotovenka, Hetov, Dřínek a největší z nich Radovesice.