Silnici budou moci motoristé využívat až po vydání kolaudačního souhlasu. Předpokládá se, že v září tohoto roku.

“Nyní probíhá řízení týkající se majetkoprávního vyrovnání mezi Severočeskými doly a Ústeckým krajem, jelikož společnost bude komunikaci kraji předávat. Poté může nový vlastník zažádat o kolaudaci a my ji v co nejkratší možné lhůtě vykonáme,” vysvětlil nutný postup vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

PANELY SLOUŽÍ JAKO ZÁBRANY

Společnost Severočeské doly, která je současným vlastníkem komunikace, již několikrát vjezdy zatarasila dopravním značením, ale motoristé ho vždy z místa odstranili a silnici využívali. Nyní tedy průjezdu brání jak  instalované svislé dopravní značení, tak i na zemi položené panely.

“V návaznosti na několik podnětů ze strany občanů města Bíliny, jakož i vedení města a v neposlední řadě dopravního inspektorátu Policie ČR nás odbor dopravy Městského úřadu v Bílině požádal o zabezpečení průjezdu touto komunikací. Stavba není odborem dopravy Městského úřadu v Bílině zkolaudována a z tohoto důvodu ji nelze využívat,” odůvodnil tiskový mluvčí společnosti Severočeské doly Lukáš Kopecký.

Veškeré stavební práce na komunikaci jsou skončené, v současné době se tam žádné nekonají a vlastník ani další neplánuje.

Pavlína Nevrlá