O zvýšení maximální rychlosti na silnici I/13 mezi Mostem a Bílinou se mluví roky. Teď je k tomu ale blízko, protože začnou poslední přípravné práce na úseku dlouhém přes deset kilometrů. Víme, kdy by se mělo tudy jezdit rychleji a co je pro to ještě potřeba udělat.

Od léta 2025 by zrychlení už nemělo nic bránit.

„Po zvážení všech okolností, včetně bezpečnosti silničního provozu a maximálního využití čtyřproudé silnice, bude v dotčeném úseku silnice I/13 zvýšena rychlost z 90 km/h na 110 km/h. Předpokládaný termín zahájení prací je v květnu 2024 a budou trvat do první poloviny roku 2025,“ sdělila Kamila Zahálková z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Práce zahrnou instalaci svodidel a svislého dopravního značení. Veřejnou zakázku vyhrálo v březnu sdružení firem Herkul a Kaska, které podalo ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Je to necelých 60 milionů korun bez DPH. Montáž zádržného systému podle norem je pro zrychlení provozu nezbytná.

Uzavřená lávka v Bílině.
Lávka nad auty v Bílině zůstává uzavřená. Čeká se na znalecký posudek

ŘSD zároveň chystá stabilizaci svahu u Českých Zlatníků. Jedná se o úsek dlouhý zhruba 200 metrů. V současné době probíhá monitoring a dělá se projektová dokumentace. Samotná úprava svahu začne zřejmě v příštím roce. Do jaké míry tato akce ovlivní plánované zrychlení, ještě není známo.

Někteří řidiči současné maximum nedodržují a devadesátku mezi Bílinou a Mostem překračují. „Z kopce se to prostě rozjede. Tahle silnice by si vyšší rychlost rozhodně zasloužila. Devadesátka je tu moc přitažená za vlasy,“ sdělil už dříve 40letý Radek.

Očekává se, že po povolení „stodesítky“ se v úseku zvýší policejní dohled, protože novinka v provozu může lákat k ještě rychlejší jízdě. Například loni policisté na mostecké části I/13 naměřili jednomu řidiči 174 kilometrů za hodinu, i když měl jet nejvýše devadesátkou.

Silnice I/27 Chomutov - Bílina v Mostě. Zde by měl začínat právě první úsek směrem na Bílinu, kde se pojede 110.Silnice I/27 Chomutov - Bílina v Mostě. Zde by měl začínat právě první úsek směrem na Bílinu, kde se pojede 110.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Nepřiměřená rychlost je jednou z nejtragičtějších příčin dopravních nehod,“ upozornil Jiří Polomis z Besipu. I když úsek Bílina – Most umožní zrychlení, neměli by řidiči z bezpečnostních důvodů jet pokaždé na maximum, protože je třeba přizpůsobit rychlost místním podmínkám a aktuálnímu stavu vozovky například za silného deště. „My pořád apelujeme na to, že jet na hraně povolené rychlosti, není správný trend,“ dodal odborník z Besipu.

Úsek Bílina – Teplice

V úseku Bílina – Teplice by k navýšení rychlosti na 110 km/hod mělo dojít v dalších letech. Tento úsek je ale složitější a změna si tak vyžádá náročnější přípravu. Například u Hostomic se řeší sesuv svahu, který poškodil přibližně 100 metrů vozovky a omezuje dopravu.

Sanace se plánuje na roky 2025 a 2026. Podle policie je na celé trase I/13 v okresu Teplice, tedy od Bořně po Přestanov, nejčastějším prohřeškem právě nerespektování rychlosti jízdy.

V úseku Bílina - Most leží větší část silnice na území okresu Most. Mostecký dopravní inspektorát s předloženým návrhem na zvýšení rychlosti na I/13 souhlasil, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. „Souhlasné stanovisko bylo vydáno v roce 2021," připomněl policejní mluvčí Václav Krieger.

Silnice I/13

Silnice I/13 je páteřní pro celý Ústecký kraj. Spojuje města Chomutov, Most, Bílina, Teplice a Děčín a vede i Karlovarským a Libereckým krajem. Nejkritičtější úsek je v Bílině, kde transit vede městem a negativně ho ovlivňuje. Proto se tam chystá tunel.

Pro samotnou Bílinu je víc než rychlost aut důležitější řešení enormní dopravní zátěže na silnici I/13 uvnitř města. Po této komunikaci u obytné zástavby projede každý den v průměru přes 16 tisíc vozidel, z toho pětina těžkých. „Pro nás je klíčové vyřešit průjezd městem tunelem,“ potvrdil místostarosta Karel Matuška.

Plánování tunelu pokračuje další fází. „V rámci investiční přípravy záměru je v současné době zpracovávána rešerše všech doposud známých variant, ze kterých budou na základě stanovených parametrů vybrány varianty doporučené k posuzování v rámci procesu EIA,“ uvedla vedoucí výstavby ŘSD Petra Tišlerová. Zpracováním rešerše ŘSD reagovalo na vydaný závěr zjišťovacího řízení.

Vybrané varianty bude před zpracováním samotné dokumentace EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) třeba dopracovat na srovnatelný stupeň projektové dokumentace, protože by je na současný stav nebylo možné v procesu EIA porovnat.

„Nyní také probíhají práce v rámci inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky jsou pro zpracování dokumentace EIA nezbytné. Žádost o vydání závazného stanoviska EIA bychom chtěli podat na příslušný orgán v průběhu roku 2025,“ dodala Tišerová.

Tragédie u Obrnic

V létě 2017 na silnici I/13 u Obrnic mezi Bílinou a Mostem havarovalo po smyku v nezvládnuté zatáčce osobní auto, v němž zemřela mladá řidička. Její kamarádka, která rychlou jízdu vysílala přímým přenosem na sociální síť, náraz do protihlukové stěny přežila. Tato nehoda patří v úseku Bílina – Most k nejznámějším a ve své době vyvolala velkou diskuzi.

Tunelové řešení má nahradit nevhodné vedení silnice I/13 centrem města, kde je hodně křižovatek s napojením na sídliště či obchody. Ve špičce trvá průjezd desítky minut. Se zahájením výstavby tunelu se počítá v roce 2031 a ze zprovozněním v roce 2034. Náklady se zatím odhadují na víc než 6 miliard korun.