Po několikaletém rozvoji této choroby, kterou ani současná medicína neumí léčit, ale pouze ji dokáže zpomalovat, je nemocná závislá na soustavném a prakticky celodenním inhalování kyslíku na speciálním přístroji. Vzhledem k velmi těžkému stádiu nemoci, kdy je kvalita jejího života velmi zhoršená a při častém výrazném zhoršení příznaků může dojít i k ohrožení života, byla vybrána a zařazena mezi čekatele na provedení plicní transplantace.

Veřejná sbírka skončí 31. března. Shromažďování příspěvků probíhá na zvláštním bankovním účtu 123-568780257/0100. Peníze Smékalové poslouží pro nákup zdravotnických pomůcek a úhradu nákladů spojených s náročnou léčbou.