Ulice Libušina v Teplicích je nyní uzavřena pro dopravu, pouze je zde výjimka pro vozidla MHD. Pro ně jsou zde semafory pro kyvadlový provoz. Ostatní osobní doprava musí přes město. Nákladní doprava je odkláněna na Duchcov.
Postup prací teď ukázal na další problémy, se kterými se v začátku stavby nepočítalo. Je třeba tedy počítat s určitými změnami.
„Z důvodu nepředvidatelných problémů, vzniklých v průběhu stavby (skalní masiv ve výkopu, funkční kondenzační smyčka parovodu, zásobující nemocnici a neuvedená v žádné dokumentaci) se bude měnit průběh jednotlivých etap stavby a budou se zároveň měnit jejich termíny a některé se budou slučovat,“ sdělila po jednání s dodavatelem stavby, společností VHS, Lenka Nebosová z odboru dopravy na teplickém magistrátu.
Znamená to tedy, že v sousední ulici Denisova se bude oproti původnímu záměru pracovat od soboty ještě dál, než jen cca 10m od křižovatky s ulicí Libušina, a to na úroveň ubytovny v Denisově ulici.
Od 12. října se bude prodlužovat uzávěra ulice Libušina na úroveň původně plánované II. etapy stavby, a to ke křiživatce s ulicí Duchcovská. „Tato část se bude uzavírat jen o 3 dny dříve, oproti původnímu termínu. V této době však nebude prozatím otevřena spodní část ul. Libušina a ul. Denisova, jak bylo původně plánováno,“ podotkla Nebosová.
Tento úsek bude zprůjezdněn, jakmile to bude možné, nejspíše tedy 18. listopadu nebo o den později.
Pro nákladní automobily platí stále původní objízdná trasa přes Duchcov, jedná se zde o posun v termínu pouze cca o 4 až 5 dnů.
Podle magistrátu byla tato varianta vybrána ve všech ohledech jako nejschůdnější a to v zájmu dokončení stavebních prací a zprůjezdnění celé ul. Libušina před započetím zimní údržby silnic.
A pozor si dejte ještě na další změnu v Teplicích. Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude uzavřena od 15. října do 30. listopadu z části Nákladní ulice. Připravujeme podrobnosti.