Pražská ulice v Teplicích doznává změn. Informovali jsem o tom v Deníku už minulý týden a nyní přinášíme obšírnější informace. Město nechalo zabezpečit skalní masiv pod Písečným vrchem a Janáčkovými sady. S tím souvisí vyklizení prostoru v místech, kde se tvořila skládka a přespávali bezdomovci.
„Hlavním cílem projektu je sanace skal v Pražské ul. za účelem plné stabilizace tohoto masívu, a tím bude umožněn přístup po obnovené cestě z Pražské ul. k botanické zahradě a oblasti Písečného vrchu,“ informovala Milena Gartnerová z teplického magistrátu.
Jde o oblast, kde dříve stávala zástavba činžovních domů. Ta ale už dnes nestojí, protože objekty padly k zemi v 70. letech v rámci demolice této části lázeňského města. Místa, kde domy stály připomínají v místech pod Janáčkovými sady už jen pozůstatky zdí obléhající skalní masiv. V zimním období zde ve skalních útrobách zázemí vyhledávali místní bezdomovci. Zarostlá oblast se pak stala místem pro černou skládku.
První návrh na sanaci tohoto úseku v ul. Pražská pochází již z roku 1997.
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské Unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj z v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Důvod úpravy skal a přilehlého okolí je na snadě. Bezpečnost.
„Po hřebenu skalního masivu vede cesta k Janáčkovým sadům, botanické zahradě a na Písečný vrch. Chodí tudy obyvatelé města i turisté a mohlo by dojít k nešťastnému úrazu. Jde nám tedy o zabezpečení tohoto místa. Navíc podél skály vede stezka z Prosetic na Písečný vrch,“ říká teplický primátor Jaroslav Kubera.
Vše by mělo stát 17,5 milionu korun. Většinu nákladů by měla pokrýt právě dotace. Z rozpočtu města tedy na to poputují necelé tři miliony korun.
Na realizaci má firma 90 dní. Podle zpráv z magistrátu lze předpokládat, že zakázka bude dokončena dříve. Na skalní masiv po úpravách přijde ocelová síť a v části pletivo. Vše bude ukotveno přímo do skály. Tomu předcházela důkladná přípravná fáze – svah byl zbaven náletových dřevin a křovin, odstraněny nestabilní částí skalní stěny a shození a odtěžení nestabilních bloků a převisů.
„Po sanaci u Hadích lázní či v Písečné ulici přišla řada i na zajištění svahu u Pražské ulice,“ říká vedoucí odboru dopravy a životního prostředí na teplickém magistrátu Ivana Müllerová. Podotkla, že město při dlouhodobém monitoringu zaznamenalo drolení skal a snaží se tedy včas předejít ulomení většího kusu skály.
Sanace skal v této oblasti probíhá postupně už od roku 2002. Začalo se v ulici u Hadích lázní. Postupně do zajištění skalního masivu bylo investováno do minulého roku už necelých 17 milionů korun.