Produkce se následně přesunula do n.p. Moser Karlovy Vary, kde byla po pěti letech ukončena a pomalu se začala vytrácet z povědomí veřejnosti. Dekorativní a užitkové sklo z let 1956 1964 tak čeká půl století na patřičné zhodnocení. Ve své době bylo prezentováno na nejvýznamnějších evropských výstavních akcích (EXPO 58 v Bruselu, EXPO 67 v Montrealu nebo EXPO 70 v Ósace) i v renomovaných odborných časopisech. Dnes je sklo ze Mstišova sběratelskou záležitostí, skrývá však některé otazníky. K jejich odstranění může napomoci právě tato výstava, která vzhledem k rozsahu i náročnosti přípravy nese punc jedinečnosti.

Jedná se o historicky první výstavu zaměřenou výhradně na Mstišovské sklo. Teplické muzeum ji připravilo ve spolupráci se soukromými sběrateli, s muzei v Liberci a Jablonci n/Nisou a slavným karlovarským podnikem MOSER, a.s.

Výstava přináší hned několik pohledů na mstišovské sklo seznamuje s historií sklárny, poučuje o zvláštnosti technologie i specifickém designu skla spojeného se jmény významných výtvarníků, Františka Zemka, Hany Machovské, Vladimíra Míky a Karla Zemka, kteří byli kmenovými návrháři sklárny. Mimo nich však ve sklárně příležitostně tvořili další slavní sklářští designéři, např. Emanuel Beránek, Jitka Forejtová nebo Miloš Filip.

Výstavu k tomuto tématu přivítají nejen sběratelé, ale také všichni ostatní, kteří jejím prostřednictvím mohou oživit vzpomínky nebo získat nové informace i pohled na mstišovské sklo známé i neznámé. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 18. 6. v 17 hodin v Jízdárně teplického zámku, Zámecké náměstí 14. Výstava potrvá do 13. 9. .

Komentované prohlídky výstavou:

středa 24. 6. v 17 hod.

středa 9.9. v 17 hod.