Nepodepsané udání se týkalo organizace vzdělávání, zejména co se týká počtu žáků, kteří se vzdělávají ve speciální třídě na prvním stupni základní školy a souběžného poskytování podpory asistentem pedagoga při vzdělávání žáků v této třídě.

Po inspekci na škole byl anonym označen za nedůvodný. Vše je v pořádku a v souladu s předpisy.