S nápadem přišel generální ředitel Českého porcelánu Dubí Vladimír Feix. „Tato práce vyžaduje talent, cit pro krásu, vztah k porcelánu, zručnost, potřebu chtít se podílet s předními výtvarníky na vzniku křehké porcelánové krásy,“ říká Feix.

„Zakázek přibývá, domácí i zahraniční trh zvyšuje zájem o naše výrobky, jenže jsme se dostali do situace, jako konečně řada jiných výrobců, že chybí potřební odborníci,“ dodává Feix.

ŠNACE PRO NADANÉ VÝTVARNÍKY

Někdo hledá v okolních krajích nebo také v zahraničí, v porcelánce vsadili na jinou kartu. Domluvili se se Základní školou a Střední školou Krupka, a tak se od nového školního roku rozšiřuje zdejší nabídka o tříletý učební obor „keramická výroba“, a to pro profese malíř porcelánu, modelář porcelánových výrobků nebo keramik ve výrobě a retuši užitkového, ozdobného a figurálního porcelánu.

„Je to šance pro výtvarně zaměřené absolventy základních škol,“ konstatuje ředitel školy Martin Kaftan. Pro všechny tři požadované profese bude týdenní výukový program společný a dělí se na dva dny teoretické výuky v budově školy v Krupce a tři dny odborného výcviku přímo v reálném pracovním prostředí závodu Českého porcelánu v Dubí.

„V prvním ročníku předpokládáme, že žáci si v rámci praktické výuky vyzkouší všechny typy práce, s nimiž se mohou v provozu setkat,“ popisuje Kaftan.

„Od druhého ročníku se již podle svého zájmu a šikovnosti pro tu kterou práci budou profilovat do jednoho ze tří zaměření oboru,“ říká ředitel školy. „Navazujeme na tradici tohoto školství na Teplicku, a hlavně jde o to, abychom pomohli porcelánkám vychovat tolik potřebné nové odborníky,“ dodává Kaftan.

Podmínkou přijetí je především ukončená povinná školní docházka. Obor podle ředitele není pouze pro 9. ročníky, ale i pro žáky vycházející z nižších tříd. „Navíc je koncipovaný tak, že do něj mohou vstupovat i děti s handicapy, které docházely na praktické základní školy,“ tvrdí Kaftan.

19. století a začátek dvacátého byly na Teplicku ve znamení výroby keramiky. Kvalitní nadložní jíly poskytovaly výchozí surovinu, hnědé uhlí ze zdejších povrchových dolů palivo a pak tu také byla nová spojnice se světem železniční trať.

Vznikaly tady téměř všechny druhy jemné keramiky od figurálního a užitkového porcelánu přes ozdobnou, užitkovou a varnou keramiku až po hrnčířské, zahradní a kachlářské výrobky. Manufaktur přibývalo a s tím i požadavek na odborníky.

Není divu, že už v roce 1874 v Teplicích vznikla Odborná škola keramická a postavením a velikostí se stala dominantní učňovskou školou na Teplicku. Činnost věhlasné školy však skončila v roce 1953.

Libuše Maxová